Buddhisme og skolen

Buddhistforbundet har helt fra starten hatt fokus på buddhisme og skolen. I vedtektene står det et at ett av arbeidsområdene er å «påvirke lærebokforfattere, forlag, skoleverket m.v. til en riktigere fremstilling av buddhismen». Formen på skolens undervisning om buddhismen har endret seg betydelig siden Buddhistforbundet ble stiftet i 1979. I 1996 fikk vi et felles obligatorisk fag for undervisning om religion, livssyn, etikk og filosofi i grunnskolen som nå kalles «Kristendom, religion, livssyn og etikk» (KRLE). Læreplanene i KRLE har også endret seg vesentlig siden faget ble opprettet. Høsten 2020 blir en ny læreplan innført for KRLE med konsekvenser som vi foreløpig ikke helt kan overskue. I artikkelen «Buddhismen og ny læreplan for KRLE» ser vi på denne læreplanen og hvordan undervisningen om buddhisme innenfor denne kan utvikles.

Videregående skole har et fag: «Religion og etikk» (RE) som også gir rom for undervisning om buddhisme.

Religion og livssyn har også en plass i barnehagen så dette er et tema vi vil komme tilbake til.

Sist men ikke minst undervises det om buddhismen på universiteter og høyskoler. Lærerne som underviser om buddhisme i KRLE og RE får sin opplæring her. Akademiske trender i forhold til religion generelt og buddhisme spesielt påvirker også folks oppfatninger om buddhismen. Blant Buddhistforbundets medlemmer er det også personer med høy akademisk kompetanse, Vi vil gjerne bidra til gjøre kjent det verdifulle arbeidet som norske akademikere utfører det gjelder det vitenskapelige studiet av buddhismen. Samtidig vil vi bidra med vår kompetanse når det gjelder buddhismen, ikke bare akademisk, men også som ledere av buddhismen i dagens norske samfunn. Vitenskapelig forståelse på alle områder, inkludert studiet av buddhismen, utvikles best gjennom diskusjon der forskjellige forståelsesmodeller kan prøves mot hverandre.

I menyen til høyre på side har vi allerede samlet en del stoff. Filmer kan gi konkrete inntrykk av buddhistisk praksis og kultur og vi har saumfart Internet for å finne ting som egner seg. Men mye av det som finnes på nettet er av dårlig kvalitet. Interessant i vår sammenheng er at buddhistiske organisasjoner etter hvert har utviklet egne media-kanaler. Noe av det vi har funnet kommer fra slike kilder. Vi vil også fremheve filmen som tre unge norske filmskapere har laget om de fire edle sannheter.

Ellers finner vi tekstmateriale som Hammalawa Saddhatissas bok om Buddhas liv og Egil Lothe sin bok om buddhismen. Vi har også med et sideblikk på stoffet om buddhisme på NDLA sin ressursside som også inneholder mye bra stoff.

Buddhisme og kvinner er et tema som har forfulgt oss etter at en trøndersk komiker i et NRK program fikk slippe til i skolen som buddhismespesialist for ti år siden. Her har vi tatt med en faglig uttalelse fra universitetslektor Jens Borgland som setter tingene på plass.

Som dere ser er materialet i høyre kolonne dels tekster og dels videoer. Videoene er kommentert slik at presentasjonen på sidene gir viktig bakgrunnsinformasjon. Dermed kan de visuelle inntrykkene settes i en sammenheng og bidra til at kompetansemålene i læreplanen blir oppnådd. Det vi har presentert så langt er kun en begynnelse fra vår side.

Selv om den delen av KRLE-faget som handler om buddhismen er begrenset er det desto viktigere at det elevene lærer holder kvalitetsmessig mål. Dette er jo også noe den nye læreplanen legger opp til. Vi ser derfor frem til å bidra nettopp til dette,

     

    PÅ DENNE SIDEN: