Ubolmanee buddhistforening

Ubolmanee Buddhistforening ble stiftet i juli 2017. Den thailandske munken Phrakhrusuthamprachot (Luang por Khampong Thitipanyo) ble invitert til å bli tempelet rådgiver. Vi leide lokalet i Fjordavegen 3644, 5777 Grimo for å etablere tempel. Huset har fire etasjer inkludert loft og kjeller, syv soverom og to baderom. Huset har også en hall som består av gammelt tømmer, den benyttes som meditasjon hall.

Ubolmanee Buddhistforening knytter seg til den thailandske theravāda tradisjonen etter meditasjonsmesteren Ajahn Chah. Ajahn Chah sin  retning er en den form av theravāda buddhismen i Thailand som har den mest strenge etterfølgelse av reglene for monastisk disiplin som ble etablert av Buddha. De legger også sterkest vekt på meditativ praksis og realisering av opplysning som munkenes fokus. Hovedsaken er å praktisere Buddhas vei av kontemplativ innsikt ved å leve et liv i selvdisiplin, avståelse og meditasjon for å fullstendig kunne realisere den indre sannhet og fred som ble undervist av Buddha. Ajahn Chah pleide å si at legfolk gir munkene næring for kroppen mens munkene gir legfolkene næring for sinnet, det siste blant annet gjennom åndelig veiledning og undervisning.

Nothing in the world is Unchanged. So are flowers. Beauty lasts for a moment and then fades away. In one thing, we may see a lot of Dharma if we pay attention to it. Look… until you see the truth. Listen….. until hearing the sound of Dharma. No flower Grows if there is no suitable environment. So is life. Like a child having a caregiver to support him til he can stand up for himself then wilt according to the law of nature. The most important thing to consider is in our existence «Have we ever done anything that benefits ourselves and others? Or just born and pass away.”

~Ajahn Pakorn~

Ubolmanee buddhistforening
Fjordavegen 3644
5777 Grimo

Telefon: 

(+47) 41044908

Epost: 

ubolmanee.grimo@gmail.com

 

Facebook:

ubolmanee

 

Kontaktperson

Dolrudee Skontorp

Dolrudee Skontorp

Styreleder

Epost: koy_dolrudee@hotmail.com

Tlf. (+47) 41044908

Wat Ubolmanee