Buddhismen

Hva er buddhisme? Spør du våre medlemmer vil du få mange svar. Samfunnene de tilhører, og som Buddhistforbundet består av, representerer ulike retninger med ulike syn på mange spørsmål og også ulike måter å utøve buddhismen på. Gjennom sin 2500 år historie har buddhismen blitt en del av mange forskjellige kulturer og samfunn. Buddhismen både påvirker og blir påvirket av de omgivelser den lever i. Likevel kan en hevde at buddhismen, til tross sitt mangfold av tradisjoner og utforminger, inneholder noen grunntemaer som kommer mer eller mindre tydelig til uttrykk i alle buddhismens retninger.

Vi skal her forsøke å svare på spørsmålet som er stilt gjennom å gjengi forskjellige svar med utgangspunkt i forskjellige fremstillinger gitt av buddhister i dagens Norge. For å forstå buddhismen må en også forholde seg til dens klassiske tekster og et lite utvalg av noen av de mest sentrale er med her. Poesi er en språklig uttrykksform som bringer oss over i den intuitive formidlingsformen. Buddhismen har også uttrykt seg i dette formatet og vi vil ta med eksempler på dette. Resitasjon, sang, musikk og kunst er buddhistiske uttrykksformer som bringer oss over fra en rent verbal til en mer intuitiv og emosjonell tilnærming.  Eksempler på dette kan gi oss ytterligere innsikt i hva buddhisme er.

Vi inviterer deg derfor til å utforske forskjellige svar på hva som er buddhisme. Vi begynner med stykkene som du finner på siden nedenfor. De er beregnet på voksne mennesker med nysgjerrighet på buddhismen. Selv om bidragene nedenfor formidler solid kunnskap er ikke vårt fokus her religionsfagene i skolen selv om de sikkert kan være relevante her også.

Slik informasjon om buddhismen finner du på:  Skoleside for buddhismen og KRLE

 

Hvem var Buddha?

Kort innføring av forfatter og oversetter Kåre A. Lie om hvem Buddha var som historisk person.

Les beskrivelsen

De fire edle sannheter

To tibetanere og en nordmann med mye kunnskap om buddhismen forklarer grunn-leggende buddhistisk lære i denne filmen.

Se  filmen

Essensen av Buddha-Dharma

Svein Myreng (1959 – 2007) var en norsk buddhistisk lærer og forfatter. Her beskriver han hva Buddhas lære egentlig går ut på.

Les artikkelen

Buddhas ord til kalama-folket

Denne teksten fra pali-kanon handler om Buddhas møte med mennesker som satt igjen med forvirring etter å ha hørt motstridende budskap fra forskjellige læremestere. Ikke  en ukjent problemstilling i dag heller.

Les teksten.

Hva er meditasjon?

Gordon Geist som er en zen-buddhist med mange års praksis forklarer hva meditasjon går ut på.

Les artikkelen

Dalai Lama om døden

I denne filmen på tre og et halv minutt tatt opp i Dharamsala, India, møter Dalai Lama studenter fra Danmark og forklarer kort hva et menings-fylt liv handler om for ham: Buddhismen i et nøtteskall.

Se filmen

The Great Bell Chant

Diktet som leses opp er på engelsk (men synges også på vietnamesisk). Den berømte vietnamesiske zen-mesteren Thich Nhat Hanh leser diktet han har skrevet i denne vakre filmen som formidler i bilder  det diktet uttrykker i ord.

Se filmen

Hva er zen-buddhisme?

I denne artikkelen gir Christoph Anderl et dypdykk ned i en av  de mest innflytelsesrike av buddhismens tradisjoner. Zen-buddhismen har sin opprinnelse i India men er mest kjent i sin japanske urforming. I dag har den etablert seg i vesten og har begynt på et nytt kapittel i sin historie.

Les artikkelen.

Historien om Buddha

Buddha er en skikkelse som har fasinert mange. Men kan vi skille mellom legender og fakta? Forfatteren av denne boken mener at det er umulig men har likevel klart å tegne et bilde av et menneske vi kan forstå og la oss inspirere av.

Les boken

Om å ta tilflukt

Å bli buddhist er å ta tilflukt i De tre juveler. Men hva innebærer dette? De tre juvelene er læremesteren som har nådd full oppvåkning, Læren og praksisveien han viste, og fellesskapet av dem som har fulgt ham. Les mer om dette i Bhikkhu Bodhis forklaring.

Les teksten

Buddhistisk musikkvideo fra Burjatia 

Buddhismen har bredt seg ut over store deler av Asia. Burjatene i Sibir er overveiende buddhister i den tibetanske tradisjonen. I denne musikkvideoene får du et glimt av hvordan buddhismen praktiseres i denne delen av verden.

Se filmen

Læremesteren som etablerte buddhismen i Tibet 

Padmasambhava var den indiske læremesteren som på 700-tallet fikk buddhismen til å slå rot i Tibet.  Han repre-senterer en side ved buddhismen hvor myter, symboler og det overnaturlige har en plass. I den tibetanske buddhsmen er han en sentral skikkelse. I denne filmen blir du kjent med tradisjonens eget perspektiv på Padmasambhava.

Se filmen

Fem leveregler

Buddhas lære handler om å ta ansvar for eget liv. Derfor er de grunnleggende normene for et etisk liv formulert som beslutninger der en bestemmer seg for å følge fem leveregler der en avstår fra skadelige handlinger.

Les teksten