Tre buddhister om De fire edle sannheter

Denne filmen er produsert av tre unge norske filmskapere: Joakim Johansen og Martin S. Anda og Tommy S. Kjær.  Konseptet var å utforske temaet De fire edle sannheter gjennom samtaler med to fremstående tibetanske lamaer samt en vestlig buddhist. Deltakerne var: 

Khandro Rinpoche, født i 1967 i Kalimpong, India. Datter av en en fremstående lama innen nyingma-tradisjonen. Gjenkjent som linjeholder innen kagyu-tradisjonen og dermed en fremstående religiøs leder innenfor to viktige retninger i den tibetanske buddhismen. Hun oppholder seg hovedsakelig i India og USA, hvor hun har et retrettsenter for lekfolk. Hun reiser også mye og underviser i mange land. Hun har i en årrekke vært Karma Tashi Lings buddhistsenters viktigste rådgiver, og besøker senteret årlig.

Ringu Tulku, født 1952, er tilknyttet kagyu-retningen i tibetansk buddhisme, og er den 17. Karmapas representant i Europa. Ringu Tulku har hatt lærere innenfor alle de fire retningene i tibetansk buddhisme. Han er professor i tibetanske studier i India, og har skrevet en rekke bøker om buddhistisk lære. Han underviser i buddhisme i mange land og kommer ofte for å undervise på Karma Tashi Ling buddhistsenter.

Hans Petter Wiken, født 1983, ble først interessert i buddhisme under et studieopphold i Japan og ble siden overrasket over å finne et senter med en tibetansk munk i Oslo. Siden 2010 har han gått på kurs regelmessig, hovedsakelig gjennom kagyu-linjen i tibetansk buddhisme. Han er interessert i alle retningene innenfor buddhismen, noe som har inspirert han til å besøke flere buddhistiske kjerneområder, som India, Thailand, Nepal, og Mongolia.

Filmen begynner med Hans Petter Wiken som reiser til Japan etter fullførte studier. Buddhistisk inspirerte elementer i denne kulturen åpner for nye måter å se livet på.

Hovedtema for filmen er imidlertid de fire edle sannhetene som er grunnelementer i buddhismen.  De begynner med sannheten om lidelsen. Vi registrerer at lærerne i filmen peker på uvitenhet om oss selv som den viktigste årsaken til lidelse, ja faktisk som kjennetegnet på lidelse. Dette er i tråd med forståelsen innenfor tibetansk buddhisme og nyanserer noe av det bildet en får fra theravada-buddhismen der grådighet er det som vektlegges. Khandro Rinpoche beskriver «det dømmende sinn» som det som får sinne, begjær og uvitenhet  til å fyre opp under konflikter som spiller seg ut over hele den verden vi kjenner.

Ringu Tulku  bringer inn karma-begrepet: handlinger skaper konsekvenser. Vi er i stor grad produkter av vår fortid. Her kommer også gjenfødelsesbegrepet inn. Vi har eksistert forut for dette liv og vi vil fortsette å eksistere når dette livet er slutt. Den tredje edle sannheten handler om at lidelsen kan ta slutt. Her pekes det på meditasjon som en nøkkel til å bli fri fra sinnsgiftenes jerngrep ved å utvikle en ikke-dømmende oppmerksomhet. Her utdypes videre nirvana-begrepet. Ringu Tulku forklarer dette som en tilstand av frihet og herredømme over egen eksistens.

Hans Petter Wiken peker på at mahayana-buddhismens legger vekt på andres lykke som like viktig som sin egen. Den siste edle sannhet handler om Dharma – veien til frihet. Hans Petter Wiken avslutter med fortelle at for han er arbeidet med flyktninger også å gå denne veien til indre frihet. Læren om de fire edle sannhetene kan virke abstrakte og livsfjerne. I denne filmen får seeren lytte til buddhistiske stemmer som gjør temaet levende og forhåpentligvis langt mer forståelig for seeren.

 

Kortfilm om «De fire edle sannheter»