Skoleside for buddhismen og KRLE

Vi har ny læreplan for faget Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Hele læreplanen kan du lese her.

Buddhistforbundet har sett på læreplanen og trukket frem det som gjelder buddhismen.

Målet vårt er å tilby materiale om buddhismen strukturert etter kompetansemålene som er satt opp etter 4., 7. og 10 årstrinn.

Med over 500 millioner tilhengere i verden og over 40.000 i Norge utgjør buddhismen en betydelig del av det landskapet som KRLE-faget skal gi elevene kunnskap om.

På denne siden presenterer vi stoff om disse temaene i form av tekster, bilder og filmer. Mye av stoffet passer best for lærere mens en del også kan fungere godt for elevene.

Vi tar gjerne mot spørsmål som vi forsøker å besvare etter beste evne:

om_buddhismen@buddhistforbundet.no.

Vi har lagt ut tekster og bøker skrevet av spesialister på buddhisme. Du finner også bilder og filmer som Buddhistforbundet har produsert om forskjellige temaer. Vi har også lagt lenker til andre nettsider med interessant stoff. I tillegg presenterer vi utvalgte filmer og musikk produsert av buddhister i andre land som gir innblikk i forskjellige måter denne religionen utøves på. Det er særlig på ungdomstrinnet at den estetiske siden av religion blir lagt vekt på – men den er selvsagt viktig på alle årstrinn.

Vi strukturer stoffet opp mot læreplanene men de enkelte bidragene kan nok brukes på forskjellige måter i forhold til punktene i læreplanen. Når det gjelder benevnelsene tekst, film, musikk overlapper kategoriene hverandre fordi at musikk på siden vår alltid er musikkvideoer (laget av buddhister) og i likhet med film er de alltid fulgt av en tekst der vi forklarer innslaget. Vi har ikke lagt inn kilder eller referanser til stoffet men interesserte kan kontakte oss dersom en ønsker å finne mer ut om enkelte tema. Buddhistforbundets skoleside er et arbeid under utvikling der vi gjerne tar imot innspill og forespørsler fra lærere og elever.

Faglig ansvarlig for siden er cand.philol. Egil Lothe.

Kompetansemål

Vi bytter ut de generelle betegnelsene som er brukt i læreplanen med buddhisme som er vårt fokus her.

Vi begynner med kompetansemålene etter 4. trinn:

 • utforske og beskrive hvordan buddhismen kommer til uttrykk lokalt og regionalt
 • samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i buddhistisk tradisjon
 • sammenligne og presentere ulike årstider og høytider i buddhistisk tradisjon, som kulturarv
 • samtale om og presentere estetiske uttrykk fra buddhismen
 • bruke enkle fagbegreper i arbeidet med buddhismen
 • skille mellom ulike kilder til kunnskap om buddhismen

Bilder

 

 

 

Kronprinsparet besøker vietnamesiske buddhister i Lotus-tempelet på Jessheim

Bilder

 

 

 

Norske ungdommer blir konfirmert i buddhisttempel. Se første kull med buddhistisk konfirmasjon i 2020

Filmer

 

 

 

I forbindelse med den første buddhistiske konfirmasjon i Norge ble det laget to filmer 

Bilder

 

 

 

Japansk kunstner viser hendelser i Buddhas liv i veggmaleriene fra et tempel i India

Bilder

 

 

Historen om Buddhas liv gjengitt i bilder fra Japan. Forklaring av munken Saddhatissa fra Sri Lanka 

Tekst

 

 

Vesak. Buddhistenes viktigste høytid til minne om Buddhas fødsel, oppvåkning og død 

Tekst

 

 

Vulan. En viktig høytid for mahayana buddhister der de viser takknemlighet til foreldrene sine 

Tekst

 

 

Kathina. Stor feiring om høsten når munkene har fullført tilbake-trekning i klosteret   

Film

 

 

Buddhistmunken Ajahn Nitho forteller i denne kortfilmen om hvorfor buddhister feirer vesak 

Tekster

 

Nyttår er en viktig høytid for buddhister og feires på ulike datoer i forskjellige land. 

Film

 

 

I Myanmar feires hvert år en lysfest til minne om da Buddha kom ned på jorden. Les om denne store høytiden 

Tekst 

 

 

Dagen da Buddha holdt sin første tale i Hjorteparken utenfor byen Varanasi i India. 

Kompetansemålene etter 7. trinn:

 • gjøre rede for historien til buddhismen i Norge
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer i buddhismen
 • utforske og sammenligne tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om kulturarv knyttet til buddhismen
 • utforske og samtale om mangfold innenfor buddhismen
 • bruke fagbegreper i arbeidet med buddhismen
 • gjøre rede for ulike syn på barndom, familie og samliv i buddhismen
 • bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i buddhismen
 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid

Film

 

 

 

Buddhisme på 96 sekunder. Teaser om Buddhistforbundets film om De fire edle sannheter

Film

 

 

 

Film om ungdomsmiljø i Oslo som har resultert i tibetansk buddhisttempel i Oslo

Film

 

 

 

Filmen følger en ung munk i Laos gjennom et døgn i et kloster i den gamle hovedstaden Luang Prabang

Film

 

 

 

Filmen viser mennesker som utfører ritualer ved et gammelt religiøst monument i Sri Lanka

Tekst

 

 

 

Buddhisme og politikk. En kort innføring i et stort tema av religionshistoriker Kåre A. Lie 

Tekst

 

 

 

Buddhisme og krig og fred. Cand.philol. Kåre A. Lie forklarer Buddhas ord om krig og fred

Tekst

 

 

 

Buddhisme og økonomi. De gamle buddhistiske tekstene har råd om dette ifølge Kåre A. Lie

Tekst

 

 

 

Buddhisme og sosialt engasjement. Kåre A. Lie tar utgangspunkt i skriftene som viser at dette er viktig

Tekst

 

 

 

Srilankisk forsker om kvinnens plass i hjem og samfunn i buddhismens   tidlige historie i India

Tekst

 

 

 

Buddhisme og kvinner. Hva sier de eldste skriftene om Buddhas kvinnesyn?

Bok

 

 

 

Srilankisk munk forteller historien om Buddhas liv basert på buddhismens hellige skrifter 

Tekst

 

 

 

Tilflukt i De tre juveler. Munken Bhikkhu Bodhi går i dybden på et sentralt tema i buddhismen 

Tekst

 

 

 

Fem grunnleggende etiske normer i buddhismen. Bhikkhu Bodhi gir en detaljert forklaring 

Film

 

 

 

Dalai Lama snakker om global oppvarming og hva vi må gjøre for å redde kloden 

Film

 

 

 

Er kvinner likestilt med menn i buddhismen? Intervju med tibetansk nonne Khandro Rinpoche 

Tekst

 

 

 

Ansvarlig bruk av ressurser. Fortelling fra skriftene om grundig gjenbruk av munkeklær

Film

 

 

 

Wat Pho er det største kongelige tempel i Bangkok. Lær mer om dets historie og betydning 

Film

 

 

 

Wat Bovoranives er et viktig tempel i Thailand hvor flere konger har vært munker 

Film

 

 

 

Wat Arun er et berømt tempel i Bangkok og har byens høyeste stupa som ble bygget for 200 år siden 

Film

 

 

 

Wat Benchamabophit ble bygget i italiensk marmor og er påvirket av vestlig byggeskikk

Film

 

 

 

Ajanta hulene ligger i India og er buddhistiske templer hugget ut i fjellet for over 2000 år siden  

Film

 

 

 

Borobudur er verdens største buddhistiske tempel og ligger i det muslimske Indonesia 

Film

 

 

 

Bagan ligger i Myanmar og var en gang hovedstad med over 10.000 buddhistiske templer 

Film

 

 

 

Angkor Wat er et hellig sted for buddhister i Kambodsja men ble bygget som hindu tempel

Kompetansemålene etter 10. trinn:

 • utforske og presentere sentrale trekk ved buddhismen og dens utbredelse i dag
 • utforske og drøfte hvordan buddhismen inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
 • bruke og drøfte fagbegreper om buddhismen
 • sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om buddhismen
 • gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i buddhismen
 • utforske og presentere hvordan elementer fra buddhismen kommer til uttrykk i medier og populærkultur
 • utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale skikkelser i buddhismen

Film

 

 

 

Leknovisen Mischa og munken Anejo bor i kloster i Norge. Samtale med de to om livet som skogsmunk

Bok

 

 

 

En bok for elever på ungdomstrinnet. Gir svar på mye om buddhismen. Skrevet av cand.philol. Egil Lothe 

Musikk

 

 

 

Musikkvideo fra Burjatia i Russland. Viser hvordan lokale buddhister praktiserer sin religion.

Film

 

 

 

Denne videoen fra Kina viser glimt av hvordan buddhismen praktiseres i forskjellige land i Asia  

Film

 

 

 

Buddhistisk kloster i Hong Kong med museum for buddhistisk kunst. Vi følger munkene en dag

Film

 

 

 

Hverdagsliv i et buddhisttempel på landsbygda i Kina. Arbeid er del av klosterlivet

Musikk

 

 

 

Feiring av buddhistisk frihetshelt i Sri Lanka. Buddhismen ble et offer for europeisk imperialisme

Film

 

 

 

Buddhismen tilpasser seg en ny tid i Sør-Korea. «Templestay» en ny måte å presentere buddhismen på 

Tekst

 

 

 

Den norske buddhisme-forskeren Jens Borgland avslører feil i NRK-program om buddhisme

Tekst

 

 

 

Professor Jon Wetlesen forklarer buddhismens lære om menneskerettigheter 

Film

 

 

En buddhist og en katolikk snakker om døden i denne filmen fra Nasjonal digital læringsarena 

Tekst

 

 

Universitetslektor Knut Espen Arnesen forklarer i denne artikkelen buddhismens syn på naturen 

Tekst

 

 

 

Buddhismen og homofili. Dr. Michael Vermeulen om likekjønnet ekteskap og buddhisters syn på LHBT. 

Tekst 

 

 

 

Hva er zen-buddhisme? Professor Christoph Anderl beskriver noen hovedtrekk i denne retningen

Musikk

 

 

 

Musikkvideo fra Sri Lanka om en liten gutt som drømmer om Buddha. Fremføres av en populær sangartist

Tekst

 

 

 

466 nordmenn klaget på NRK program med feil fremstilling av buddhismens kvinnesyn. 

Film

 

 

 

Enkelhetens skjønnhet. Film med inntrykk av templer og hager i Japans gamle hovedstad Kyoto 

Musikk

 

 

 

Kinesisk musikkgruppe i Kuala Lumpur i Malaysia markerer Vesak med moderne korsang 

 Film

 

 

 

«De fire edle sannhetene» er viktige i buddhismen. Forklart  av en buddhist fra Norge og to fra Tibet

 Film

 

 

 

Film om buddhistiske nonner i Sør-Korea som utfører rituale og daglige aktiviteter i klosteret 

Musikk

 

 

 

Moderne musikk med tradisjonell tekst om buddhismens innføring i Sri Lanka for 2200 år siden

Musikk

 

 

 

Kinesisk sangartist Imee Ooi fremfører dikt om buddhismen av berømt buddhistisk leder

 Musikk

 

 

 

Populærmusikk for å formidle tanker fra zen-buddhismen fra japansk buddhistprest

 Musikk

 

 

 

Japansk buddhistprest Kanho Yakushiji fremfører en hellig buddhistisk tekst på en ny måte

Musikk

 

 

 

Ung burmesisk kvinne synger innledning til munkens preken om Buddhas lære

Musikk

 

 

 

Tibetansk sangartist Tenzin Kunsel synger om sin flukt fra Tibet og sin hengivelse til Dalai Lama

Musikk

 

 

 

Alan Dawa Dolma er en populær sangerinne i Kina som her synger om buddhismens lære om karma. 

 Musikk

 

 

 

Karmapa er en stor lama i tibetansk buddhisme som blir lovprist i denne sangen av Tenzin Kunsel 

Musikk

 

 

 

Meditasjon kan være svært enkelt hører vi i denne sangen skrevet av en thailandsk munk

Film

 

 

 

Mat og buddhisme. Femti koreanere tester ut munkenes kosthold i en måned

 Bilde

 

 

 

Utforsk et tibetansk buddhisttempel i Oslo. NDLA presenter Karma Tashi Ling buddhisttempel

 Film

 

 

 

Hvordan blir buddhistmunker i Kina utdannet? Se kortfilm fra buddhistisk høyskole

Film

 

 

 

Kodo Nishimura er en japansk buddhistprest men også sminkør og homofil LHBT aktivist

Film

 

 

 

Tempelet Senso-ji ligger i Tokyo og er viet til Kannon – bodhisattvaen for medfølelse 

Film

 

 

 

Noen japanere gifter seg i buddhisttempel. Se hvordan en buddhistisk vigsel foregår

 Film

 

 

 

Presten Gyosen Asakura bruker tekno musikk for å formidle buddhismen til unge japanere