Dharmagruppa

Dharmagruppa er et fellesskap av meditasjonsgrupper som praktiserer i tråd med den vietnamesiske zen-mesteren Thich Nhat Hanhs lære, oversatt til en norsk hverdag.

Vår tradisjon kan kalles “smilende zen” fordi vi legger vekt på hverdagspraksis (som er typisk chan/zen), med vennlig oppmerksomhet på vårt eget og andre sinn. I Thich Nhat Hanh’s utgave er læren særlig fokusert på hverdagens små og store gjøremål, enten det gjelder å rydde plass til en daglig praksis (f.eks. sittemeditasjon hver dag, men får man ikke gjort det hjemme, kanskje på bussen?), eller hvordan vi håndterer vanlige utfordringer som ensomhet, familieliv, sinne, glede, osv.

Denne retningen legger sterk vekt på at vi deltar i fellesskap (sanghaer) som etter beste evne støtter hverandre på veien.

Vi arrangerer også meditasjonsretreats, vanligvis to ganger i året.

Vi bruker lokalene til

Rinzai Zen-senter
Grønlandsleiret 31
0190 Oslo

Telefon: 984 92 804

Epost: post@dharmagruppa.no

Nettside:
dharmagruppa.no

Facebook:

dharmagruppa

Kontaktpersoner

Daniel Mørk

Daniel Mørk

gruppeansvarlig

Kontaktperson ved introduksjonskurs og kontaktperson til kveldsgruppa i Dharmagruppa.

Epost: danielmrk87@gmail.com

Telefon: 984 92 804

Linda Gulbrandsen

Linda Gulbrandsen

gruppeansvarlig

Linda er ansvarlig for torsdagsgruppa til Dharmagruppa i Oslo-området.

Epost: lingul@vikenfiber.no

Telefon: 920 15 730

Xuan Thoi Lam

Xuan Thoi Lam

gruppeleder

Xuan Thoi Lam er ansvarlig for vår meditasjonsgruppe i Kristiandsand-området. 

Epost: xuan-t@online.no

Dharmagruppa c/o Rinzai zen senter