Buddhismen

Denne teksten er skrevet av Egil Lothe som er cand.philol. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i religionshistorie. Den ble opprinnelig utgitt som bok (Buddhismen, Gyldendal forlag, Oslo 2000) men gjengis her med forlagets tillatelse i en lett oppdatert versjon.

Buddhismen er utgitt i en serie bøker av dette forlaget med fordypningsstoff om forskjellige emner beregnet på ungdomstrinnet i grunnskolen. Stoffet er imidlertid tilrettelagt slik at teksten her også kan benyttes av andre for å finne oppslag om forskjellige temaer innenfor emnet buddhisme.

Vi vil tro at mange spørsmål om buddhismen kan finne svar her. Mange av temaene vil bli utdypet etter hvert på skolesiden, men her får dere en (første) hjelp til å komme et stykke på vei.

Boken er inndelt i åtte kapitler:

 1. Buddhas liv
 2. Læren
 3. Utøvelse
 4. Buddhisme i praksis
 5. Templer og klostre
 6. Hellige steder
 7. Buddhismen og samfunnet
 8. Buddhismens historie

Her finner vi beskrivelser av disse temaene:

Buddhas liv

 • India for 2500 år siden
 • Fødsel
 • Oppbrudd
 • Oppvåkningen
 • Lærens hjul settes i bevegelse
 • Buddhas levemåte
 • Buddhas død
 • Det første møtet
 • Tripitaka
 • Tripitaka blir skrevet ned
 • Nye tekster – nye retninger

Les Buddhas liv

Læren

 • Liv og død
 • Forandring
 • Årsak og virkning
 • Læren om årsak og virkning
 • De ti dårlige handlemåtene
 • De ti gode handlemåtene
 • Årsak og virkning
 • Forskjellige livsformer
 • Tilværelsens hjul
 • De seks livsformene
 • Kjeden av årsak og virkning
 • Uvitenhet
 • Grådighet
 • Ny fødsel
 • oppvåkning

Les Læren

Utøvelse

 • Etikk
 • Gavmildhet
 • Beslutninger
 • Meditasjon
 • Kjærlighet og medfølelse
 • Visdom
 • Visdom og medfølelse

 

Les Utøvelse

Buddhisme i praksis

 • Buddhisme i hjemmet
 • Fullmåne og nymånedag
 • Buddhas fødselsdag
 • Vesak i Thailand
 • Vesak i Korea
 • Vesak i Sri Lanka
 • Vesak i Norge
 • Minnedag for de døde
 • Tilbaketrekning i regntiden
 • Når en buddhist blir voksen
 • Korttidsmunk i Burma
 • Begravelse i Thailand

 

Les Buddhisme i praksis

Templer og klostre

 • Et kloster i Korea
 • Året i klosteret
 • Bygningene i et kloster
 • Buddha-hallen
 • Buddhistisk arkitektur
 • Shwe Dagon stupaen i Myanmar
 • Grotte-templene i Ajanta
 • Lærens hjul
 • Lotusblomsten
 • Hakekorset
 • statuer
 • Relieffer
 • Malekunst
 • Musikk
 • Det buddhistiske flagget 

Les Templer og klostre

Hellige steder 

 • Lumbini
 • Bodh Gaya
 • Sarnath
 • Kushinagara

Les Hellige steder

Buddhismen og samfunnet

 • Vold og krig
 • Likeverd
 • Fattigdom
 • Kvinner i buddhismen

Les Buddhismen og samfunnet

Buddhismens historie

 • Ashoka
 • De eldstes lære – theravada
 • Den store veien – mahayana
 • Sri Lanka
 • Kina
 • Zen-buddhismen
 • Munken Bodhidharma
 • Zen-praksis
 • Det rene land
 • Det rene land og zen
 • Japan
 • Tendai
 • Det rene land
 • Zen
 • Nichiren
 • Tibet
 • Buddhas tre kropper
 • Dalai Lama
 • Den tibetanske buddhismen i andre land
 • Buddhismen under kommunismen
 • Tibetanske flyktninger
 • Buddhisme i vesten
 • Buddhismen i Norge

Les Buddhismens historie