Karma Tashi Ling buddhistsamfunn

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTKBS) ble grunnlagt i 1975, og er et norsk buddhistsamfunn i tibetansk buddhisme. Lama Talo var samfunnets første fastboende lama, fra 1977 til han døde i 1994. Da overtok Lama Changchub som hovedlama.

Hovedsete for KTLBS er Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL) som ligger på Bjørndal i Oslo. Her er det bygget en fredsstupa, innviet i 2005, og et nytt flott tempel som stod ferdig i 2015. Samfunnet har også et retreatsenter, Karma Shedrup Ling (KSL). Dette ligger i et fredelig og stille skogsområde i Sørmarka utenfor Ski. Her har vi et hovedhus med et stort meditasjonsrom hvor vi har undervisning og fellespraksis. Stedet har også mindre hytter til bruk for individuell praksis og retreat.

KTLBS driftes på frivillig, ulønnet basis av medlemmer og ildsjeler. Samfunnet har i dag i overkant av 800 medlemmer.

KTLBS driver utstrakt kursvirksomhet med egne lærekrefter og tilreisende lærere.

Shenpen Aid er det nye navnet på KTLBs humanitære organisasjon og jobber for barn, kvinner og ungdom i India og Nepal. Det meste av aktiviteten foregår i Sonada i India, der Tashiling Tibetan Settlement ligger. Organisasjonen støtter også kvinneklosteret Tilokpur og kvinner og barn i Nepal. Yrkesopplæring for ungdom er en annen viktig del av arbeidet. Virksomheten drives kun med innsamlede midler, og administrasjonskostnadene er lave.

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn

Bjørnåsveien 124,

1272 Oslo

telefon: 22 61 28 84

epost: post@ktl.no

 

nettside:
www.ktl.no

facebook:

Karma Tashi Ling

 

Kontaktpersoner

 Lama Changchub

Lama Changchub

hovedlama:

epost: lama@ktl.no

Ani Könchog Lhamo

Ani Könchog Lhamo

nonne og lærer

Anne Berteig

Anne Berteig

styreleder

epost: post@ktl.no