Vi presenterer her et intervju med en fremstående kvinnelig leder innen tibetansk buddhisme: Khandro Rinpoche. Hun svarer her på spørsmål om kvinnens plass i buddhismen.

Hva er kvinners plass i buddhismen? Dette er et spørsmål som stilles av buddhister selv, men også av andre som forsøker å forstå både idealer og virkeligheter i en av de eldste verdensreligionene. Noen vil si at religionene, inkludert buddhismen kun speiler forskjellige samfunns normer og oppfatninger. Til en hvis grad kan en nok finne dekning for et slikt syn. Men sett innenfra buddhismen vil en påpeke at en da glemmer en vesentlig ting: Nemlig at buddhismen har en grunnlegger som formidlet en lære som er nedtegnet i skrifter. Uansett hva buddhister måtte mene om dette og hint må en forholde seg til det som står i disse skriftene hvis en vil forstå hva Buddhas egen lære går ut på.

Skillet mellom Buddhas egen lære og de kulturelle utformingene buddhismen har fått gjennom tidene er av denne grunn vesentlig. Kompetente buddhistiske lærere er derfor viktige i dette bildet.

Khandro Rinpoche er en fremstående buddhistisk mester innen flere tradisjoner i tibetansk buddhisme. Som vi hører i intervjuet er Khandro Rinpoche tydelig på at vi må forstå at Buddhas lære og buddhismens forskjellige kulturelle utforminger er to forskjellige størrelser.

Hun erkjenner at tibetansk kultur tradisjonelt ikke har gitt kvinner den likeverdige stilling de fortjener – men sier også at betydelige fremskritt er gjort. Samtidig sier hun klart at kvinner og menn er likeverdige i buddhismen og at diskriminering av kvinner bryter med buddhismens lære.

Hun kommer også inn på et spennende, men kanskje kontroversielt tema, nemlig kvinner og menns kjønnsspesifikke egenskaper og hvordan disse påvirker deres åndelige potensiale. Her hevder Khandro Rinpoche at kvinner, ifølge buddhistisk lære, har bedre forutsetninger enn menn, for å kunne nå åndelig oppvåkning.

I buddhistisk teksttradisjon fortelles det at Buddha først var negativ til å la kvinner slutte seg til klosterfellesskapet (som da kun besto av menn). Det kan imidlertid nevnes at Buddha ifølge andre tekstavsnitt uttrykte at etablering av en nonneorden var en nødvendig forutsetning for grunnleggingen av buddhismen. Men Khandro Rinpoche går inn på disse spørsmålene og belyser dem også ut ifra hennes egen erfaring som nonne og leder for et nonnekloster.

Intervjuet med Khandro Rinpoche er et viktig uttrykk for et buddhistisk feministisk perspektiv av en kvinne dypt forankret i Buddhas lære.