Om Buddhistforbundet

Buddhistforbundet er Norges største buddhistiske trossamfunn  med over 16.000 medlemmer. Buddhistforbundet består i dag av 16 tilsluttede organisasjoner som representerer alle hovedretningene innen buddhismen. Medlemmene har tilhørighet til de tilsluttede organisasjonene og har bakgrunn i en rekke land der buddhismen er en utbredt religion. Unntaket er de omkring 600 medlemmene i Buddhistforbundet som ikke har slik tilknytning  og som dermed hører direkte inn under trossamfunnet.

Felles for de tilsluttede organisasjonene og for medlemmene er at de befinner seg i Norge og at de er opptatt av finne en plass for buddhismen i dagens norske samfunn. Både fordi den oppleves som viktig for den enkelte og fordi den oppfattes som en  verdifull kilde til mennesklig vekst og blomstring for andre. Buddhistforbundet ble stiftet i 1979 og hadde da to tilsluttede organisasjoner: Zen-skolen (nå Rinzai zen senter)  og Karma Tashi Ling buddhistsamfunn.

Buddhistforbundet er opptatt av å bidra til at de tilsluttede organisasjonene skal utvikle seg best mulig – både når det gjelder hvordan de fungerer internt og når det gjelder å øke kontakten med samfunnet omkring. En av de viktigste rollene for Buddhistforbundet er å motta og fordele offentlige tilskudd til de tilsluttede organisasjonene og koordinere regnskap og rapportering til myndighetene.

Buddhistforbundet har også egne aktiviteter: informasjon om buddhismen, utgivelse av litteratur og markering av buddhistiske høytider.

Alle buddhister eller buddhistvenner kan melde seg inn i Buddhistforbundet som personlig medlem og angi hvilken av gruppene som skal motta det offentlige tilskuddet han/hun utløser. Les mer om dette på lenken om medlemskap. Buddhistforbundet er også godkjent av skattemyndighetene til å kunne motta donasjoner med skattefradrag fra enkeltpersoner og virksomheter, som igjen kanaliseres til de undergruppene som giverne vil skal ha pengene. De som gir på denne måten kan trekke fra på skatten for donert beløp på mellom kr 500 og 50.000 pr år. Les mer om dette ved å klikke på lenken om gaver. Videre sørger Buddhistforbundet for at de tilsluttede organisasjonene mottar kompensasjon for den moms de beraler.

I tillegg er Buddhistforbundet aktiv i interreligiøs dialog og samarbeid blant annet gjennom Samarbeidrådet for tros- og livssynssamfunn som det var med på å stifte i 1996. Buddhistforbundet er også medlem i flere internasjonale buddhistiske organisasjoner slik som European Buddhist Union og World Fellowship of Buddhists og samarbeider med International Council of Day of Vesak. Buddhistforbundet arbeider også med humanitært hjelpearbeid og med å fremme menneskerettigheter og trosfrihet internasjonalt organisert av Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet og gjennom vårt eget prosjekt: Religious Minorities in Buddhist Majority States.

 

Mer om Buddhistforbundet