Den burmesiske theravada buddhistforening

Den burmesiske theravada buddhistforening har følgende formål:

  1. Å opprettholde buddhismen og dens tradisjonelle religiøse aktiviteter blant burmesiske og andre buddhister i Norge.
  2. Å samarbeide med og å fremme og styrke vennskap mellombuddhistiske organisasjoner og enkeltindivider og mellom andre religioner og religiøse organisasjoner i Norge.
  3. Å fremme buddhismen i Norge.

Foreningen vil gjøre dette gjennom å  legge til rette for et burmesisk theravada buddhistisk tempel/kloster, å legge til rette for religiøse tjenester og ritualer for burmesiske og andre buddhister, å organisere religiøse tjenester og andre tradisjonelle ritualer, og å formidle den buddhistiske lære til alle buddhister og andre som ønsker å lære om og å praktisere buddhisme.

Den har også som mål å fremme vennskap mellom buddhistiske organisasjoner og buddhister generelt, og mellom buddhister og mennesker fra andre religioner og deres organisasjoner i Norge, gjennom å samarbeide med mennesker som tilhører andre religioner og deres organisasjoner for allmennhetens gode.

Den burmesiske theravada buddhistforening arrangerer hvert år feiringer av ulike helligdager.

De to viktigste helligdagene er: Dagen for Buddhas fødsel, oppvåkning og død (vesak / kason), og thadingyut som er en lysfest som markerer slutten på munkenes retrettperiode (vassa). Dette er bevegelige helligdager.

Dhamma Sukha burmesisk tempel

Morkvegen 392, 1925 Blaker

Lillestrøm kommune

Telefon: 950 09 693

Epost: btbfnorway@gmail.com

Kontaktpersoner

Nan Kyi Aye Shwe

Nan Kyi Aye Shwe

Styreleder

Er fra Myanmar og kom til Norge i 2005 som overføringsflyktning. Nan Kyi er utdannet barnehagelærer og jobber nå som pedagogisk leder og avdelingsleder i en privat barnehage i Lier kommune. 

Maung Maung Myo Nyunt

Maung Maung Myo Nyunt

Styremedlem og sekretær

Han er født i Myanmar. Han jobber som helsefagarbeider i Bærum kommune og er sekretær for styret i organisasjonen og ansvarlig for informasjon.

Dhamma Sukha Tempel