Oslo buddhistsenter Triratna Norge

Oslo Buddhistsenter (OBS) åpnet 19 februar 2000 til nytte og glede for alle levende vesener. Det gjør vi ved å anerkjenne og etter hvert akseptere alle sider ved oss selv og de rundt oss. Og så integrerer vi det som er sunt i alt vi gjør. Og vi gjør det med kjærlighet – det er i alle fall målet. Ut fra en slik vennlig aksept og voksende indre ro kan vi begynne å gi slipp: Først dårlige vaner og til slutt alle forestillinger eller vrangforestillinger vi har om livet, om oss selv og om verden. Vi vil oppleve virkeligheten som den er nå. Vil du være med?

Vi er ikke alene. Vi er en del av det verdensomspennende Triratna buddhistfellesskap som ble startet av Sangharakshita våren 1967. Vi ønsker å gi Buddhas tidløse lære nye kulturelle uttrykk i det samfunn det praktiseres. Slik har Buddhas lære skiftet form i Kina, Japan, Vietnam, Sri Lanka, Thailand, Tibet og nå i Vesten. I de siste 2,500 år har nye tradisjoner hele tiden vokst frem. Triratna er et av de senere tilskuddene. Vi tilbyr aktiviteter fra introduksjonskurs til fordypning som tar sikte på oppvåkning. Dette inkluderer introduksjonskurs og drop-inn klasser, meditasjonskvelder, sosiale sammenkomster, fordypningsstudier, retretter og intensive internat-kurs.

Vi har tre nivåer av praksis: Når du kommer gjennom dørene i OBS betrakter vi deg allerede som en venn. Dette er helt uforpliktende. Hvis man offisielt vil markere at man ser på seg selv som buddhist, praktiserer buddhistisk etikk og ser på Triratna som sitt åndelige hjem kan man gå gjennom et ritual for å bli Mitra. Da kan man delta i mitra- studier og fordypningsretretter. Hvis man vil fordype seg videre kan man be om ordinasjon. Det er en omfattende prosess over flere år som innebærer studier både lokalt og ved forskjellige retrettsteder. Når man har en god forståelse av Buddhas lære og Triratna sin tolkning samt en effektiv buddhistisk praksis og dype vennskap i Triratna blir man ordinert i Triratna buddhistorden som «dharmachari/dharmacharini». Deretter tar man del i regelmessige møter med andre ordensmedlemmer lokalt og regionalt i møter og retretter.

Oslo buddhistsenter
Helgesens gate 10
0553 Oslo

Telefon:

977 15 657

Epost: 

post@oslobuddhistsenter.no

Kontaktperson

Gunaketu Kjønstad

Gunaketu Kjønstad

Leder

Gunaketu er styreleder og hovedlærer. Han begynte å praktisere Buddhas lære i 1989, ble ordinert i 1996 og startet Oslo Buddhistsenter i 2000. I tillegg til å undervise, lede retretter og OBS jobber han også som gestalt psykoterapeut og veileder til psykoterapeuter.

Epostpost@oslobuddhistsenter.no

Telefon: 977 15 657

Helgesens gate 10