Oslo Yun Hwa Dharma Sah

Sosial buddhisme er læren om visdom for hverdagens aktiviteter og et verktøy for å oppnå opplysning. Sosial buddhisme følger Shakyamuni Buddhas opprinnelige lære og hensikt, den er en altomfattende form for buddhisme, den innbefatter tekster og praksis fra theravada, mahayana, vajrayana og zen-tradisjoner. Lotus Sutra eller Saddharma Pundarika er den sentrale sutraen i vår tradisjon.

Dharma-mester Dae Poep Sa Nim formidler buddhismens dype visdom og underviser i metoder til å finne ro og klarhet midt i verdens virvar – hvordan vi kan skape et lykkeligere, mer takknemlig og meningsfullt liv for alle, mens vi eksisterer i denne verden.

Vi har kommet til verden for å skape skjønnhet, glede og fred, og ikke for å lide eller forårsake lidelse.

Yun Hwa Denomination of World Social Buddhism  ble etablert av øverste matriark og Dharma-mester Ji Kwang Dae Poep Sa Nim, og tilknyttet dette fins det mer enn 40 sentre i mange land i Europa og verden forøvrig.

På Hawaii har Dae Poep Sa Nim etablert Lotus Buddhist Monastery og underviser nå derfra. Siden 1992 har hun daglig sendt  ut Daily Reminders.

Retreat arrangeres både på Hawaii, og gjennom hele året mange steder rundt i Europa.

I Norge arrangerer vi retreat hver sommer på Tjøme.

Aktiviteter i Norge ble startet i 1986. Våre medlemmer bor på Østlandet.

Vi har regelmessig felles meditasjonspraksis i lokaler i Hamar/Stange.

Yun Hwa Dharma Sah

c/o Halvor Andresen
Enerhaugen 56
2335 Stange

Telefon: 995 31 951

Epost: oslo@yunhwasangha.org

 

Nettside: 

www.dharmasah.org

Kontaktpersoner

Halvor Andresen

Halvor Andresen

styreleder

Halvor Andresen er ansvarlig for aktivitetene i Norge, og kan kontaktes for informasjon, og for avtale om introduksjon i buddhistisk meditasjon og annen praksis.

Epost: oslo@yunhwasangha.org

Telefon: 995 31 951

Oslo Yun Hwa Dharma Sah