Buddhistforbundet er en paraplyorganisasjon med grupperinger og enkeltindivider basert på buddhistiske verdier. Dette er for mange en kilde til stor rikdom, støtte og styrke. Det medfører imidlertid også en risiko for at vi ikke klarer å legge merke til usunn eller kriminell aktivitet, stille vanskelige spørsmål eller handle på grunn av naivitet, lojalitet til venner eller mangel på bevissthet eller antagelse av at «det kunne ikke skje her» eller «de ville aldri gjøre noe slikt.»

For å forebygge alvorlige hendelser og etablere sunne rutiner hvis noe alvorlig skulle skje har Buddhistforbundet utarbeidet et Tryggingsdokumenter i BF vedtatt 12.6.2024 som er et uttrykk for den første etiske forskriften som Buddha underviste: å beskytte levende vesener fra skade.

Hvis du har kommentarer til tekst eller utforming ønsker vi alle tilbakemeldinger velkommen da vi vil revidere dokumentet på slutten av året. Send kommentarer til kontor@buddhistforbundet.no