Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge

Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn er et av Norges største buddhistsamfunn, med over 6000 medlemmer over hele landet. Samfunnet følger mahayana-tradisjonen og jobber aktivt med å veilede buddhister og andre interesserte innen Buddhas lære. Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn har i dag flere templer i Norge, samt flere tilknyttede lokale foreninger. Samfunnet er tilsluttet Buddhistforbundet og har hovedsete på Liên Hoa Đạo Tràng-tempelet på Jessheim.

Samfunnet ble opprettet i 1982, noen år etter at de første vietnamesiske båtflyktningene kom til Norge. Medlemmer av samfunnet består i dag hovedsakelig av nordmenn med vietnamesisk bakgrunn.

Våre hovedaktiviteter består i å arrangere religiøse hellig- og merkedager, seminarer og sommer- og vinterretretter for munker og nonner. I tillegg arrangerer samfunnet kulturelle og sosiale aktiviteter for både lekfolk, barn og unge.

Vi tilstreber også å være et bindeledd mellom norsk og vietnamesisk kultur. Gjennom våre aktiviteter driver vi blant annet humanitært arbeid i Vietnam, for eksempel ved naturkatastrofer.

Lotus tempelet                                 (viet. Liên Hoa Đạo Tràng)
Trondheimsvegen 205
2067 Jesseim, Akershus

Telefon: 405 89 999

Epost: thichvienngo@gmail.com 

Nettside:

Home

Facebook:

Liên Hoa Đạo Tràng

Kontaktpersoner

Thich Vien Ngo

Thich Vien Ngo

Abbed

Epost: thichvienngo@gmail.com

Telefon: 405 89 999

Thich Vien Dung

Thich Vien Dung

munk / publikumskontakt

Epost: thichviendung@gmail.com

Telefon 952 87 649

Liên Hoa Đạo Tràng