Khmer buddhistforening

Khmer buddhistforening representerer den kambodsjanske theravada-tradisjonen. Medlemmene er i hovedsak personer med bakgrunn i Kambodsja og kom opprinnelig til Norge som flyktninger. Foreningen ble dannet i 1998 og er tilsluttet Buddhistforbundet. Foreningen har et senter / tempel i Lillesand hvor mye av virksomheten foregår. Foreningen har fire større arrangement hvert år i forbindelse med kambodsjansk nyttår, vesak, minnedag for de døde (pchum-ben seremoni) og en kultfestival. Foreningen har ikke fastboende munk men inviterer kambodsjanske munker fra utlandet i forbindelse med høytidsfeiringene.

Foreningen har undervisning i buddhistisk lære (dharma) to ganger i måneden på senteret i Lillesand.

Foreningen har som formål å fremme buddhistiske verdier hos den enkelte og ivareta kambodsjansk kultur, tradisjon og identitet gjennom formidling av kunnskap til de unge som vokser opp i Norge.

 

Khmer buddhistforening

Senterveien 40, Apartment 112

4790 Lillesand

 

Telefon: 908 18 257

Epost: kbfsociety@gmail.com

Kontaktperson

Nath Men

Nath Men

styreleder / publikumskontakt

epost: nathamonin@gmail.com

telefon: 908 18 257