Tisarana srilankisk buddhistforening

Tisarana srilankisk buddhistforening ble grunnlagt i 1993. I dag har foreningen 440 medlemmer. Foreningen er tilsluttet Buddhistforbundet. I mars 2011 etablerte den tempelet Oslo buddhist vihara (OBV) ved Kolbotn i Nordre Follo kommune utenfor Oslo.

Ærverdige Marathugoda Manirathana thero er theravada buddhistmunk og er hovedmunk for Oslo buddhist vihara og åndelig leder for foreningen. Ærverdige Unapane Pemananda thero er tilknyttet Oslo buddhist vihara som religionslærer og har utført seremonier og undervist medlemmer og veiledet besøkende siden 2014. I løpet av de åtte årene templet har eksistert har det vært i stadig utvikling og tilbudt mange tjenester av religiøs og sosiale art til medlemmer så vel som til ikke-medlemmer, både til buddhister og ikke-buddhister. Oslo buddhist vihara sin visjon er å tjene alle uavhengig av den enkeltes religiøse tro.

Hovedsalen i templet er utstyrt med en hvit Buddha-statue med plass for blomster, lys, røkelse, meditasjonsputer og annet tradisjonelt inventar i et tempel. Dette bidrar til et harmonisk miljø for tilbedelse, meditasjon, lære-diskusjoner, religiøse ritualer og andakter. Her kan en lett finne indre ro, fred og harmoni.

Oslo buddhist vihara arrangerer feiring av viktige buddhistiske begivenheter som vesak, poson og katina og legger til rette for retrett programmer på fullmånedagene. Gjennom slike tradisjonelle religiøse feiringer dekker tempelet det åndelige behov hos menigheten, og bidrar til å opprettholde religiøse og kulturelle verdier, og videreføring av disse til neste generasjon.

I tillegg til de faste årlige arrangementene, arrangerer templet ukentlige og månedlige aktiviteter som bringer sammen medlemmer, deres familier og andre interesserte. Disse aktivitetene har uten tvil bidratt til økt forståelse både for hverandre og fellesskapet, og til bedre samarbeid mellom medlemmene.

Tempelet er også i ferd med å bli et ressurssenter for nordmenn som har interesse for buddhismen. Særlig norske skole barn gis anledning til å få svar på spørsmål de har om buddhisme i forbindelse med KRLE-faget, enten ved å avlegge et klassebesøk til templet, eller ved å invitere munkene til skolen. Flere og flere oppdager buddhismen som religion, som filosofi, eller begge deler. Buddhistisk meditasjonspraksis bidrar til å minske stress, til økt indre ro, og til bedre mental helse og livskvalitet. I tempelet kan en få veiledning i praktisering av meditasjon.

Oslo buddhist vihara står også for buddhistisk velsigning og for tradisjoner ved viktige hendelser i livet; fødsel, fødselsdager, innflytting til nytt husvære, bryllup eller sorgarbeid ved sykdom, psykisk belastende hendelser og ved død. Tjenesten tilbys i templet eller i medlemmenes hjem, på sykehus eller andre steder der det meldes et behov.

Tempelet inneholder et lite bibliotek med buddhistiske bøker på singalesisk, engelsk, sanskrit og pali. Biblioteket har bøker for barn og voksne, nybegynnere og for viderekomne lesere.

Tempelet er også involvert i humanitært hjelpearbeid i Sri Lanka gjennom hjelpeorganisasjonen Sukhita Relief Fund.

Alle er velkomne til Oslo Buddhist Vihara!

Oslo Buddhist Vihara
Skiveien 123
1415 Oppegård

Epost: tisaran@gmail.com

Telefon: +47 99541448

Kontaktpersoner

Marathugoda Manirathana Thero

Marathugoda Manirathana Thero

Hovedmunk

Epost: theromani@hotmail.com  

Telefon: 405 80 635

Unapane Pemananda Thero

Unapane Pemananda Thero

munk

Telefon: 969 90 264
Ayomi Muthumani

Ayomi Muthumani

Styreleder

Epost:  ayomi54@hotmail.com

Telefon: 412 47 366 

Oslo Buddhist Vihara