Buddha’s Light International Association

Buddha’s Light International Association

Buddha’s Light International Association tilhører den kinesiske mahayana-buddhismen. Organisasjonen har hovedsete i Fo Guang Shan klosteret i Taiwan ROC. og har avdelinger og templer over hele verden. I Norge har den over 200 medlemmer.

Den burmesiske theravada buddhistforening

Den burmesiske theravada buddhistforening

Den Den burmesiske theravadabuddhistiske forening ble stiftet i 2005 og ble tilsluttet Buddhistforbundet samme år. Foreningen har ca 600 medlemmer spredt over hele landet. De fleste har bakgrunn fra Myanmar og tilhører theravda-buddhismen.

Den Thailandske Buddhistforening

Den Thailandske Buddhistforening

Den Thailandske Buddhistforening ble stiftet 1991. Foreningen er landsdekkende og formålet er å ivareta religiøse behov for thailandske buddhister i Norge. Tempelet Wat Thai ligger på Lindeberg i Lillestrøm kommune.

Det norske buddha dharma institutt

Det norske buddha dharma institutt

Det Norske Buddha Dharma Institutt har som formål å gjøre formål å undervise i den tibetanske- buddhistiske tradisjon (nyingma). Det er en norsk gren av The Bodhi Buddhist College som er etablert av Khenpo Sodargye Rinpoche.

Det vietnamesiske buddhistsamfunn

Det vietnamesiske buddhistsamfunn

Khuong Viet-templet ble etablert i 1999 og brukes som et forsamlingslokale og hovedkontor for Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn i Norge. Foreningen har ca. 5100 medlemmer. Khung Viet-tempelet ligger på Løvenstad i Lørenskog kommune.

Dharmagruppa

Dharmagruppa

Dharmagruppa er et felleskap av mennesker som søker mer ro og tilstedeværelse i hverdagen. Dette ønsker vi å oppnå gjennom mindfulness, avspenning, gå- og sittemeditasjon. Vi praktiserer ukentlig i fellesskap for å skape et fundament for personlig utvikling og praksis i eget liv.

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn er tilknyttet Karma Kagyu-tradisjonen av tibetansk buddhisme. Vi underviser i den tibetansk-buddhistiske tradisjon og legger forholdene til rette for buddhistisk meditasjon og åndelig utvikling.

Khmer buddhistforening

Khmer buddhistforening

Khmer buddhistforening ble etablert i 1998, Foreninger har over 350 medlemmer. Den har som formål å opprettholde Khmer buddhistiske tradisjoner blant det lokale Khmer-samfunnet der majoriteten holder til på Sørlandet.

Oslo buddhistsenter Triratna Norge

Oslo buddhistsenter Triratna Norge

Oslo Buddhistsenter og Triratna buddhist-fellesskap er inspirert av buddhas tidløse lære og søker å omsette den til praktiske måter å leve bedre her og nå. Vi integrerer det som er sunt i alt vi gjør og prøver å gjøre det med kjærlighet.

Oslo Yun Hwa Dharma Sah

Oslo Yun Hwa Dharma Sah

Yun Hwa Dharma Sah i Norge er tilknyttet Yun Hwa Denomination of World Social Buddhism, grunnlagt av Ji Kwang Dae Poep Sa Nim, som er øverste matriark og Dharma-mester. Våre medlemmer bor på Østlandet, og vi har regel-messig fellespraksis i lokaler i Hamar/Stange.

Rinzai zen-senter Oslo

Rinzai zen-senter Oslo

Zen-praksis foregår i stillhet og gir oss anledning til å observere sinnet med støtte fra et fellesskap. Ved Rinzai zen-senter Oslo vektlegges sittende meditasjon, eller zazen på japansk. Vi har ukentlige aktiviteter, holder kurs og arrangerer lengre perioder med intensiv zazen-praksis. Arbeidet er drevet på idealistisk grunnlag.

Skogskloster buddhistsamfunn

Skogskloster buddhistsamfunn

Skogskloster buddhistsamfunn har som mål å samle og støtte alle som er interessert i mindfulness og meditasjon. Med dette som formål har vi etablert et skogskloster i Norge. Det har sine røtter i den thailandske skogstradisjonen til Ajahn Chah. Buddhister så vel som ikke-buddhister er velkomne her.

Tisarana srilankisk buddhistforening

Tisarana srilankisk buddhistforening

Tisarana srilankisk buddhistforening ble grunnlagt i 1993. I dag har foreningen 440 medlemmer. De fleste av medlemmene har bakgrunn fra Sri Lanka. I 2011 etablerte den tempelet Oslo Buddhist Vihara ved Kolbotn i Nordre Follo kommune. I 2021 flyttet den tempelet til Vestsidevegen 71 i Hurdal kommune.

Ubolmanee buddhistforening

Ubolmanee buddhistforening

Ubolmanee buddhistforening samler theravada buddhister i Hardanger og følger den thailandske skogsmunktradisjonen fra Achan Chah. Foreningen ble medlem i Buddhistforbundet i 2021.

Zen-skolen

Zen-skolen

Zen er først og fremst læren om utforskningen av ditt eget hverdagssinn, for å gjøre det fritt. Zen-skolen er den første zen-gruppen i Norge med røtter tilbake til 1960-tallet. Det sentrale i vår praksis er meditasjon. Vi har ukentlige meditasjoner i Oslo, månedlige medita-sjonshelger og jevnlige ukelange meditasjoner.