Den thailandske buddhistforening

Den thailandske buddhistforening ble stiftet i 1991. Foreningen ble stiftet av thailandere som hadde bosatt seg i Norge. Den har invitert thailandske munker som har ivaretatt de religiøse behov til de thailandske buddhistene i Norge, Munkene holdt først til i leide boliger i Drammen og Asker før foreningen i 2003 kjøpte en eiendom på Frogner i Sørum kommune (nå Lillestrøm kommune). Her satte foreningen igang med bygging av et tempel som sto ferdig 07.07.2007. Ved innvielsen var den thailandske kongefamilien representert ved HKH prinsesse Soamsawali. Tempelets navn er Wat Thai Norway. Her utfører munkene de daglige morgenmessene (06:00 – 07:30) og kveldsmessene (18:00 – 19:30).  Munkene besøker også buddhister omkring i Norge og forretter ved buddhistiske bisettelser.

Tempelet tar imot skoleklasser som kommer for å lære om buddhismen og hvordan denne religionen praktiseres av munker og lekbuddhister i Norge. Også vanlige besøkende er velkomne til å besøke tempelet og være til stede ved tempelets aktiviteter. Et mindre antall personer med norsk bakgrunn har konvertert til buddhismen men munkene driver ikke med misjon overfor andre. Tempelet har et godt forhold til kristne og har utviklet samarbeid med Den norske kirke lokalt såvel som i Borg bispedømme.

Det er omkring 20.000 buddhister i Norge med bakgrunn i Thailand. Nærmere 5000 av disse er tilknyttet Den thailandske buddhistforening. Det er thailandske buddhisttempler mange steder i Norge og Wat Thai Norway har et godt samarbeid med disse og munker besøker hverandres templer for å delta i seremonier og feiringer.

Abbed for Wat Thai Norway er Phra Vimolsasanavides som har tjenestegjort som munk i Norge i over 25 år. 

Foreningen legger vekt på at buddhister med bakgrunn fra Thailand kan praktisere buddhisme i Norge samtidig som de tar aktivt del i det norske samfunnet. Wat Thai Norway var i 2019 vertskap for en internasjonal konferanse for å gi vanlige buddhister økt kompetanse til formidle buddhismen i vestlige land. Les mer om dette HER.

Et godt fellesskap mellom buddhister gjør det lettere å praktisere buddhismen. Målet er å være et godt menneske slik det uttrykkes i dette verset fra skriftsamlingen Tipitaka:

Å unngå å gjøre det onde,
gå inn for å gjøre det gode,
foredle sitt eget sinn, –
det er de oppvåknedes budskap.

 

 

Wat Thai Norway
Trondheimsvegen 582
2016 Frogner, Akershus

Telefon:

+47 63 82 01 30

Epost: 

watthainorway@hotmail.com

Kontaktpersoner

Phra Maha Khamsing

Phra Maha Khamsing

munk / abbed

Epost:

mahakhamsing@hotmail.com  

Telefon:

934 20 387 

Malini Olsen

Malini Olsen

styremedlem

Epost: 

malinio@online.no

Telefon: 

932 57 499