Den dyrebare læremester

Padmasambhava er en sentral skikkelse i den tibetanske buddhismen. Ifølge tradisjonen ble han født i India på 700-tallet og kom senere til Tibet. Den tradisjonen han representerte kalles vajrayana. Denne retningen inkluderer elementer som kan kalles mytiske og overnaturlige og representerer en annen side av buddhismen enn den rasjonelle og intellektuelle som vi finner i buddhistiske filosofiske systemer.  I denne filmen forklarer personer med tilknytning til tibetansk buddhisme hvilken betydning Padmasambhava har innen denne tradisjonen.