Dalai Lama om døden

I denne filmen møter Hans hellighet Dalai Lama studenter fra Danmark som besøker ham i hans bolig i Dharamsala i India. Dalai Lama er som vanlig klar og konsis og klarer i løpet av tre og et halvt minutt å uttrykke det vesentligste når det gjelder å forholde seg til det faktum at vi alle skal dø.