Buddha

Buddha var en høyt respektert læremester. Han grunnla en lære og en organisasjon som levde videre etter hans død og som har bredt seg langt utenfor India, der bevegelsen oppsto. I dag er det over 500 millioner buddhister verden over. I Norge er det i skrivende stund i overkant av 20.000 personer som er tilsluttet buddhistiske livssynssamfunn og anslagsvis like mange som regner seg som buddhister uten å være tilsluttet noen slik organisasjon, og disse tallene er økende.

“Buddha” er en tittel som betyr “Den oppvåknede”. Hans egentlige navn var Gotama (skr. Gautama), og det hendte folk omtalte ham eller henvendte seg til ham med dette navnet. Men ellers omtales han oftest med en rekke forskjellige hederstitler. Den vanligste er “Mester” (bhagava). Selv omtalte han seg av og til med betegnelsen “Han som er kommet fram til sannheten” (tathagata).

Vi vet ikke nøyaktig hvilket år Buddha ble født. Forskjellige tradisjoner angir ulike årstall, men de fleste forskerne regner det i dag som mest sannsynlig at han levde på 400-tallet f.Kr. Etter at han var vokst opp i et adelsmiljø, forlot han hjem og familie, sa fra seg alle sine adelsrettigheter og gikk ut som hjemløs eneboer – samana – på søken etter frihet fra de sorger og den lidelse som han så som en integrert del av menneskelivet.

Det å være samana var en rolle som allerede var fast etablert i det indiske samfunnet, eller rettere sagt i utkanten av samfunnet. En samana var en “hjemløs”, en omvandrende person som praktiserte forskjellige former for askese og/eller meditasjon. De kunne være eneboere i ordets rette forstand, eller de kunne være mer eller mindre fast organisert som elever under en læremester. Folk flest hadde respekt for disse samanaene og ga dem mat og andre nødvendighetsartikler.

Etter at Gotama hadde gått i lære hos to slike læremestere og deretter prøvd streng askese i flere år, innså han at intet av dette ga ham svaret på de grunnleggende spørsmålene som opptok ham. Derfor bestemte han seg for å finne sin egen vei og metode, noe som førte til en dyptgripende opplevelse, et gjennombrudd  som omtales som “oppvåkning” (bodhi), og på den måten ble han “Den oppvåknede” (Buddha).