Aktuelt arkiv

Støtt innsamling til nødhjelp

Støtt innsamling til nødhjelp

Korona pandemien rammer så og si hvert eneste land på kloden. Hardest rammet blir fattige mennesker uten ressurser å tære på i denne tiden og med liten hjelp fra offentlige myndigheter. Den buddhistiske organisasjonen INEB (International Network of Engaged Buddhists)...

Digital feiring av vesak 2020

Digital feiring av vesak 2020

Digital feiring av vesak På bakgrunn av den pågående korona-krisen er det ikke mulig å feire VESAK  slik vi vanligvis gjør. VESAK er en høytid der en samles i templer for å minnes Buddhas fødsel, oppvåkning og bortgang. Resitasjon, ritualer, tekstlesning, taler og...

Nytt nyhetsbrev

Nytt nyhetsbrev

Nytt nyhetsbrev i forbindelse med vesak 2020 / 2564 er nå på lufta. Det består av tolv sider med et utplukk nyheter med tilknytning til buddhisme og annet stoff relatert til buddhismen i Norge. Det inneholder også et lengre intervju med Lama Changchup fra Karma Tashi...

Vesak 2020

Vesak 2020

Vesak er høytiden da en minnes Buddhas fødsel, oppvåkning og nirvana. I år markerer Buddhistforbundet dagen som faller på onsdag 6. mai med en digital feiring på hjemmesiden siden en virkelig feiring ikke er mulig på bakgrunn av korona pandemien. Siden med innslag fra...

Intervju om kvinner

Intervju om kvinner

Vi presenterer her et intervju med en fremstående kvinnelig leder innen tibetansk buddhisme: Khandro Rinpoche. Hun svarer her på spørsmål om kvinnens plass i buddhismen. Hva er kvinners plass i buddhismen? Dette er et spørsmål som stilles av buddhister selv, men også...

Film om buddhisme

Film om buddhisme

Ikke alle vil lese en bok når de skal sette seg inn i et nytt emne. I alle fall ikke når de bare skal skaffe seg et første innblikk i hva det handler om. Buddhismens læresetninger kan i så måte være en utfordring. Mange nye begreper utfordrer våre vante tankemønstre...