Den 1. august i år begynte Gunaketu Kjønstad som prosjektleder for unge voksne og bærekraft i Buddhistforbundet. Stillingen er et ettårs 40% engasjement. Vedtaket om stillingen ble gjort i juni og markerer at Buddhistforbundet satser videre på arbeidet med å bidra til sikre jorden fremtid for alle som lever på den. I forbindelse med dette satser vi også på våre unge medlemmer som skal føre buddhismen inn i fremtiden.

Gunaketu har allerede lansert en ny hjemmeside som en plattform for arbeidet med å engasjere mennesker i Norge for en bærekraftig klode. Lenken til siden finner dere her:

https://www.ecobuddhist.no/

Gunaketu er medlem av Oslo buddhistsenter Triratna Norge og er ordensmedlem i Triratna buddhistorden siden 1996. Han etablerte Oslo buddhistsenter i 2000 og har deltatt i mange av Buddhistforbundets aktiviteter opp gjennom årene. I tillegg til virksomheten ved Oslo buddhistsenter arbeider han også som gestalt psykoterapeut og veileder til psykoterapeuter.

Når det gjelder miljøengasjementet i Buddhistforbundet arbeider han sammen med Maitreyashila Jagestad som siden 2022 har ledet Grønn gruppe (nå Ecodharmagruppen).