1.2.2024 tok Gunaketu Kjønstad over som generalsekretær i Buddhistforbundet. Som avtroppende generalsekretær Egil Lothe oppsummerte tidligere har Buddhistforbundet sett en fantastisk vekst siden det ble registrert i 1979. Det er en fantastisk bragd som ikke har kommet av seg selv. Det har vært 36 år med hardt arbeid for Egil, og det har selvfølgelig kun vært mulig fordi resten av Buddhistforbundet har sett verdien av å samle oss til felles innsats samt at styret i Buddhistforbundet har møttes utrettelig for å sikre samhold i denne sammensatte organisasjonen. Hvem skal nå ta over som generalsekretær?

Gunaketu ble født i Oslo i 1967, og etter fullendt befalsskole dro han til Manchester i Storbritannia for å studere til siviløkonom. Der møtte han Buddhas lære først hos Theravadabaserte Samatha Trust i 1989. To år senere begynte han å praktisere med Triratna Buddhistfellesskap. I 1992 startet han en doktorgrad i næringslivsetikk og studerte Triratna sin bedrift Windhorse Trading som pilotprosjekt. Imponert av den etiske praksisen avsluttet Gunaketu studiene med en MSc, publiserte funnene, spurte om ordinasjon, og begynte å jobbe for the Manchester Buddhist Centre. I 1996 ble han ordinert i Triratna Buddhistorden etter 3,5 års intens praksis med å bo i et lukket mannskollektiv på toppen av buddhistsenteret, jobbe for buddhistsenteret, delta i opplæring lokalt og nasjonalt, deriblant 9 retretter på 2 uker og en på 4 måneder. I 2000 døde moren hans og Gunaketu flyttet tilbake til Oslo for å støtte familien og starte Oslo Buddhistsenter, der han fremdeles underviser. For å tjene til livets opphold utdannet han seg som gestalt psykoterapeut og veileder for gestaltterapeuter og -coacher. I 2005 startet han Pustepause for å tilby kurs og gestaltterapi, og i 2012 startet han konsulentselskapet iGo SA med Erik Eggen og Geir Løkling som tilbyr leder- og organisasjonsutvikling. I 2018 fikk han tilbud om å undervise sosionomer på OsloMet Universitet og trakk seg ut av konsulentvirksomheten for å fokusere på terapi, undervisning og dharma.

For Gunaketu er det viktig å forvandle på innsiden og utsiden, gjennom atferd og deltagelse i samfunnet. Han var med i styret i Fredsbevegelsen mot krig i Irak, prøvde å starte Network of Engaged Buddhists Norway med Frode Rate og Helge Gundersen i 2004, og var med å organisere og lede en interreligiøs klimapilgrimsvandring fra Oslo til Fredrikstad i 2019, og vil i 2024 ordinere Nils in i Triratna buddhistorden. I 2023 tok han initiativ til og ble ansatt som prosjektleder for unge voksne og bærekraft av BF for et år fra 1.8.23. Dette vervet gir han videre når han starter som generalsekretær. Spurt om hva som kan bli viktig for han fremover sier han følgende:

De fire edle sannheter starter med lidelse. Vi kan anerkjenne lidelsen vi opplever – ikke som noe hellig – men noe som kan foredle oss når vi anerkjenner den. Ikke all verdens lidelse – da brenner vi bare ut – men det vonde vi opplever i eget liv, i familien, i lokalsamfunnet. De fleste har vært i kontakt med traumatiske opplevelser direkte eller indirekte. Det kan være psykisk eller fysisk vold, rus, overgrep, sykdom, død og mye annet. Hvis vi ikke lærer å forvandle disse opplevelsene til læring og næring for videre vekst vil de gjøre fredelig samarbeid vanskelig. Noen ganger trenger vi terapeutisk hjelp, men vi må lære oss som fellesskap å håndtere disse vanskelighetene.

For å få til slik forvandling er det nyttig å forstå hva lidelsen kommer av: Hvorfor yter noen vold; og hvorfor reagerer jeg som jeg gjør? Hvorfor fordeler vi ikke verdens goder annerledes? Hvorfor tar vi ikke bedre vare på den kloden vi er avhengig av? Buddha oppfordret oss til å starte med oss selv og utforske de vrangforestillingene vi har om oss selv; om andre; om verden. I en verden der falske nyheter, konspirasjonsteorier og propaganda spres mer effektivt enn noen gang før er dette både krevende og viktig. Noen har påstått at vi er ikke tenkende vesener som føler, men følende vesener som tenker. Våre følelser driver oss mot det vi liker og vekk fra det vi misliker. Når det skjer handler vi ikke ut fra verdier, ideer eller prinsipper, men fra begjær og motvilje. Å prøve å forvandle samfunnet uten å ta dette innover oss er vanskelig og ofte lite effektivt.

Heldigvis er det mange eksempler på mennesker som tar tak i disse utfordringene både blant buddhister og andre. Et nydelig eksempel er dialogen mellom Dalai Lama og Desmund Tutu som vi kan lese om i Gledens bok – varig lykke i en verden av endring. Slike eksempler er spesielt viktige i en medieverden som fokuserer på alt som går galt. Da kan det være lett å miste håp om at alternativer er mulige. Gjennom å besøke de forskjellige grupperingene i Buddhistforbundet kan du møte kvinner og menn som lever gode liv, til inspirasjon og glede.

Ta en tur da vel, eller kom innom våre felles høytider: Vesak i mai og Lysfesten i desember! Det er kun ved å ta ansvar for eget liv og de situasjonene vi befinner oss i vi kan få det bedre, med oss selv og med verden. For å virkeliggjøre dette er Buddhistisk praksis mangfoldig, og inkluderer f.eks. å meditere, og gi gaver til munker og nonner (dana). Buddhistisk praksis inkluderer også å la samfunnet rundt oss få glede av våre innsikter og erfaringer. Ytre og indre handling henger sammen, og veien og målet er ikke atskilt. Vi praktiserer selv for å gjøre godt mot andre, og hjelper andre med vår praksis fordi vi ikke er atskilt fra dem.

Å bidra til dette arbeidet er en del av jobben som generalsekretærens. Buddha hengav seg til et åndelig liv som ganske ung, og jeg vil også bidra til at unge voksne kan oppdage og bruke dharma. Konfirmasjonsundervisningen er en god start. Det er aktivitet for unge voksne hos flere av gruppene. Kanskje er det på tide å starte en egen ungdomsorganisasjon i Buddhistforbundet for å samkjøre noe av dette? Hva slags aktiviteter har du lyst til å delta i? Hvis du er interessert vil jeg gjerne at du tar kontakt.

Når jeg har reist rundt i verden, snakket med venner fra andre land og lest nyheter blir jeg takknemlig for hvor godt jeg har det i Norge. Vi har en velfungerende velferds- og rettsstat med religionsfrihet, fred og ytringsfrihet. Dette er goder som globalt sett er under press. Jeg spør meg stadig hvordan jeg kan bidra til å frigjøre levende vesen fra lidelse. Med økende kunnskap og bevissthet om konsekvenser av måten vi lever på blir det stadig viktigere å bruke dharma for å ta vare på godene i samfunnet vårt og bidra til mer bærekraftige samfunn lokalt og globalt. Dette gjelder både for mennesker, dyr, planter, jordsmonn og hele kretsløpet. Vi er representert gjennom blant annet ecobuddhist.no, Samarbeidsrådet for Tros og Livssyn (STL) og The European Buddhist Union (EBU). Jeg håper vi kan mobilisere mange flere i dette arbeidet fremover.

Ingen kan holde på med alt dette, men alle kan gjøre noe. Hva blir du inspirert av? Hva har du lyst til å endre, i deg og i verden? Når jeg aksepterer vervet som generalsekretær gjør jeg det primært som praktiserende buddhist. Jeg kan praktisere dharma i denne organisasjonen. Jeg praktiserer ved å skrive disse ordene. Alle kan praktisere Buddhas lære der du er, selv om det i noen situasjoner er langt vanskeligere. Lurer du på hvordan? Ta kontakt med en av grupperingene for å finne ut hvordan, eller kontakt meg. Døren er åpen 😊

Når Gunaketu ikke er å se i Buddhistforbundet fortsetter han å undervise på Oslo Buddhistsenter og OsloMet Universitet, samt å tilby gestaltterapi.