I Buddhistforbundets vedtekter står «ivaretagelse av internasjonale forbindelser» som en av oppgavene. Vi er ikke alene i å ha et slikt formål. Allerede i 1975 etablerte buddhister i forskjellige land i Europa organisasjonen «European Buddhist Union» (EBU). Buddhistforbundet ble med i EBU i 2010 der Tilak Perera deltok på generalforsamlingen som fant sted i Budapest.

Generalforsamlingen i 2023 fant sted i Brussel 21 – 24 september. Her var Buddhistforbundet representert ved sin generalsekretær Egil Lothe. I tillegg til selve generalforsamlingen var det også møter om EBUs forskjellige prosjekter, bl.a. miljøprosjektet Ecodharma der Gunaketu Kjønstad fra Triratna Oslo deltok.

Det var flott å møte buddhister fra mange europeiske land og diskutere felles utfordringer og hvordan vi sammen kan bli gode på å omsette Buddhas lære i handling til beste for alle.

I anledning den årlige generalforsamlingen til EBU ble det også valgt ny president, to nye visepresidenter, samt kasserer og tre styremedlemmer. Valget gjelder for en periode på tre år.

Den nye presidenten er Stefano Davide Bettera fra Italia, som har vært visepresident i to foregående perioder. Som de to visepresidentene ble følgende valgt: Carlo Luyckx, nåværende president i Belgian Buddhist Union, og Munisha Catherine Hopper, medlem av Triratna Buddhist Order (Sverige / UK). I vervet som kasserer ble Michael Ritman (Nederland) valgt for en ny periode. De andre medlemmene som ble valgt inn i styret var Roxanna Pang, generalsekretær i Fo Guang Shan Europe (Frankrike), Carlotta Segre, fra Kunpen Lama Ghangcen (Italia) og Jake Lyne, fra Western Chan Fellowship (UK).

Den avtroppende presidenten var Ron Eichhorn (Tyskland) som har hatt vervet i to perioder.

EBU er aktivt på en rekke områder som dere kan lese mer om på organisasjonens hjemmeside: https://europeanbuddhistunion.org/