De fleste ungdommer i Norge velger konfirmasjon. Unge buddhister har ikke hatt et slikt tilbud før i 2020. Vi er nå i gang med å forberede buddhistisk konfirmasjon for femte gang.

Kurset er på 30 timer fordelt på to helger. Her får du både kunnskap om buddhismen og en god mulighet til å reflektere sammen med andre om livssyn og etikk. Du blir også godt kjent med andre unge buddhister.

All undervisningen på kurset er på norsk. Kurset er utviklet av en arbeidsgruppe av buddhister med bakgrunn fra forskjellige land og er godkjent av munker fra alle retningene av buddhismen.

På kurset lærer du om Buddhas liv, om etikk og det å mestre livet på en god måte, om relasjoner og familie, om konsekvensene av handlingene våre, om å ta ansvar for seg selv og andre, om hva som er viktig i livet, om hva som skjer når vi dør, om rettferdighet og fred, om buddhismen i verden og i Norge – og om det du ellers måtte lure på.

Vi legger vekt på at vi snakker sammen om det vi skal lære og at vi kan dele tanker og meninger med hverandre. Vi bruker en kursbok så vel som utvalgte tekster og filmer.

Kurset blir avsluttet med en høytidelig seremoni. Her vil munker og nonner fra forskjellige templer velsigne konfirmantene og lykkønske dem med vel gjennomført kurs i buddhisme og gi dem hver et kursbevis.

Sted og tid for konfirmasjonskurset:

Kurset finner sted på Lotus tempelet, Trondheimsvegen 205, 2067 Jessheim (ved Gardermoen) fredag 30. august – søndag 1. september (registrering fra kl. 17:00) og lørdag 21. september – søndag 22. september.

Buddhistforbundet ordner måltider og overnatting. Kursavgiften som er kr. 2.350,- dekker kost & losji, hettegenser og undervisningsmateriell.

Konfirmasjonskurset blir etterfulgt av en konfirmasjonsseremoni for alle buddhistiske konfirmanter i 2024. Seremonien finner sted søndag 13. oktober kl. 10:00 i Lotus tempelet på Jessheim i Ullensaker kommune.

Du kan melde deg på buddhistisk konfirmasjon ved å sende påmelding til Buddhistforbundets kontor:

navn og adresse og fødselsdato samt epost og mobilnummer (til epost: kontor@buddhistforbundet.no ) eller fyll ut Google skjema med lenke HER

Du får tilsendt bekreftelse på påmelding når vi har mottatt kursavgift på kr. 2.350,- på konto 1254.20.20472.

Påmeldingsfrist: 15. mai 2024.

Vi ser frem til å høre fra deg og gleder oss til å gjennomføre konfirmasjon for en ny gruppe buddhistiske konfirmanter.

 

Les også om buddhistisk konfirmasjon på vietnamesisk

Du kan også lese om buddhistisk konfirmasjon på thai

Du finner også informasjon om buddhistisk konfirmasjon på burmesisk

Her finner du også informasjon om buddhistisk konfirmasjon på singalesisk

Du kan her lese om buddhistisk konfirmasjon på kinesisk