Den 31. januar slutter Egil Lothe som generalsekretær i Buddhistforbundet. Egil begynte som generalsekretær i 50% stilling i februar 2018. Hans virksomhet som leder for Buddhistforbundet går imidlertid mye lenger tilbake. Allerede i februar 1988 ble han valgt til forstander i Buddhistforbundet. Han etterfulgte da Helge Gundersen som den andre av trossamfunnets forstandere. Som forstander tjenestegjorde han på frivillig basis inntil han begynte i stillingen som generalsekretær i 2018. Tittelen «forstander» forsvant med den nye trossamfunnsloven som trådte i kraft i 2021, så etter dette var Egil «bare» generalsekretær.

Buddhistforbundet ble registrert som trossamfunn i februar 1979 og allerede høsten samme år kom Egil med i arbeidet som styremedlem fra Karma Tashi Ling buddhistsamfunn og deretter forstander (1988) og generalsekretær (2018).

Når Egil nå går fra borde er det derfor etter 36 år som leder for Buddhistforbundet og etter 45 års arbeide i trossamfunnet, om vi tar med tiden som styremedlem. I løpet av denne tiden har Buddhistforbundet utviklet seg fra å være et lite trossamfunn med under 20 registrerte medlemmer til å bli et ganske stort sådan med over 16.000 medlemmer. Mens det i starten kun var to medlemsorganisasjoner er det nå 16 slike. Men mer enn hva disse tallene forteller oss er det aktivitetene som Buddhistforbundet har satt i gang eller deltatt i gjennom disse årene som virkelig er Buddhistforbundets historie og som Egil har stått midt oppe i.

Noe som satte oss på kartet i Norge var besøkene av HH. Dalai Lama i 1988 og senere, der vi spilte en viktig rolle. Vi var også med på de første dialogprosjektene om livssyn og menneskerettigheter i 1996. I 1996 var vi med på å stifte «Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn» etter å ha deltatt i «Aksjon livssynsfrihet i skolen» for å påvirke de nye religionsfaget i skolen. I 2002 arrangerte vi sammen med «UK Association for Buddhist Studies» en stor internasjonal konferanse i England om buddhismen og konflikten i Sri Lanka. Dette engasjementet fulgte vi opp med et delegasjonsbesøk til landet året etter der vi også etablerte kontakt med buddhistiske ledere i Thailand. Vi kan også se tilbake på et omfattende hjelpearbeid i Sri Lanka etter tsunami-katastrofen i 2004 der vi finansierte byggingen av en boligblokk for husløse. Det internasjonale engasjementet har fortsatt i forskjellige former. I perioden 2013-14 hadde vi et prosjekt i Myanmar, Thailand og Sri Lanka der vi satte søkelyset på buddhismens forhold til minoriteter.

I de senere årene kan en trekke frem buddhistisk konfirmasjon som er blitt gjennomført de fire siste årene. Egil har laget lærebok og undervisningsmateriale og bygget opp team av lærere og frivillige som står godt rustet til å fortsette med dette tilbudet til ungdom med buddhistisk bakgrunn.

I det hele tatt er det et meget innholdsrikt virke i Buddhistforbundets tjeneste som nå avsluttes. Men selv om Egil fyller 70 år om noen måneder vil han nok fortsatt være aktiv i buddhismens tjeneste både her til lands og i verden ellers.

Egils etterfølger i stillingen som generalsekretær er Gunaketu Kjønstad som allerede er i gang med opplæringen til arbeidet som begynner 1. februar.