Gaver med skattefradrag

Buddhistforbundet er godkjent av myndighetene til å kunne motta pengegaver som gir giveren rett til å kunne trekke gaven(e) fra på skatten. Buddhistforbundet kanaliserer pengene videre til den grupperingen du ønsker å gi pengene til. Det er også mulig å gi pengene til Buddhistforbundet sentralt.

 

For å kunne få rett til skattefradrag må summen av gavene være minimum kr 500 og maksimum kr 25.000 pr år (f.o.m. 2022). Det er selvfølgelig anledning til å kunne donere høyere beløp, men du kan bare trekke fra for maks kr 25.000.

Til høyre finner du to ulike skjema når du skal melde inn en donasjon for første gang. Det gjelder både hvis du starter opp med regelmessige donasjoner eller med enkeltstående donasjoner.

Hvis du ønsker å gi regelmessige donasjoner velger du skjemaet: «Skjema for gaver med skattefradrag – fast oppdrag» til høyre i dette skjermbildet. Da kan du velge intervall og størrelse på donasjons beløpet. Hvis du ønsker å gi en enkeltstående donasjon, velger du skjemaet: «Skjema for gaver med skattefradrag – engangsbetaling».

Du må oppgi ditt fødselsnummer på skjemaet (eller ditt firmas organisasjonsnummer). Grunnen er at for å kunne trekke donasjonen fra på skatten må skattemyndighetene ha fødsels- eller organisasjonsnummeret, som vi oversender dem sammen med oversikten over innbetalingene én gang pr år, i begynnelsen av det nye året.

Velg ønsket skjema for å laste det ned. Vennligst skriv det ut, fyll det ut, signér og send det til oss pr. post. Skriv tydelig!

Skjemaet sendes til Buddhistforbundet, Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo.

Du kan også skanne det og sende som vedlegg til epost, til kontor@buddhistforbundet.no

  • OBS!! Viktig. Bruk kun dette kontonummeret når du skal gi gaver med skattefradrag: 1254.20.22866. Innbetaling på andre av BFs kontoer, eller direkte til noen av gruppene, vil medføre at du ikke får skattefradragsfordelen!
  • Når du fører over penger fra nettbanken din, må du skrive på ditt navn og hvilket prosjekt gaven gjelder i tekstfeltet.
  • Hvis du ikke sender oss ditt fødselsnummer (11 siffer) risikerer du at du ikke får skattefradraget du ellers har krav på og det påfører oss masse bryderi med å spore deg opp for å få det.
  • Du må heller ikke betale for andre ting som f.eks. kurs, støttemedlemskap eller noe som helst annet på denne kontoen! Gruppen vil ikke få melding om slike ting så alt blir registrert som donasjon.