Kontoret

Buddhistforbundets arbeidsoppgaver utføres av kontoret som består av en generalsekretær og to konsulenter. Kontoret holder til i Grønlandsleiret 31 i Oslo i lokaler samlokalisert med Rinzai zen senter.

Kontoret ble opprettet med ansatt koordinator i 2003. Før det var kontoret kun betjent av frivillige. I 2008 gikk daværende koordinator over til å bli rådgiver for sin etterfølger. I 2018 fikk Buddhistforbundet en generalsekretær i 50% stilling og i 2019 ble 75% koordinatorstilling erstattet av to konsulenter i 50% stilling hver.  I tillegg kjøpes tjenester i forbindelse med lønnskjøring, drift nettbasert medlemsregister og nettside.

Kontoret har ansvaret for nettbasert medlemsregister med omkring 15.000 registrerte medlemmer og foretar registreringer av inn- og utmelding, utsendelser av attester og oppdateringer av opplysninger om medlemmer mm. Det er kun kontoret som foretar registreringer av medlemskap i Buddhistforbundet med unntak av dem som benytter muligheten til å melde seg inn direkte på nett og selv administrere sitt medlemskap. Kontoret administrerer tilgang til medlemsregisteret til medlemsorganisasjonene.

Medlemskap i Buddhistforbundet utløser offentlig tilskudd som kontoret fører regnskap over og fordeler til de medlemsorganisasjonene som medlemmene oppgir tilhørighet til. Kontoret har også egne utgifter som det føres regnskap over i likhet med aktiviteter som dekkes av tilskuddet for dem som ikke har oppgitt tilhørighet til en medlemsorganisasjon.

Kontoret har videre ansvar for opplæring og veiledning av regnskapsførere i medlemsorganisasjonene og samarbeider tett med revisor om årsregnskap og rapportering. Kontoret sender inn samlet regnskap til Fylkesmannen for bruk av offentlig tilskudd sentralt og i medlemsorganisasjonene.

Kontoret driver egen bokbutikk og sender ut bøker i tillegg annet informasjonsmateriell. Kontoret har også ansvar for utvikling og drift av hjemmeside og Facebook side for Buddhistforbundet og svarer på spørsmål fra publikum om aktuelle saker.

Kontoret er også sekretariat for Buddhistforbundets arbeidsutvalg (sekretariatet) og styre og forbereder saker til behandling her.

Kontoret betjener og administrerer forskjellige arbeidsgrupper i henhold til gjeldende arbeidsplan.

Kontoret ledes av generalsekretær som også er tillagt representativ funksjon i organisasjoner som Buddhistforbundet er medlem i.

 

 

Ansatte:

Egil Lothe, generalsekretær 

Egil Lothe er født i 1954. Han ble buddhist i 1976 og er medlem av Karma Tashi Ling buddhistsamfunn. Han har vært medlem av Buddhistforbundets styre siden 1979 og ble forstander for forbundet i 1987. Av utdannelse er han religionshistoriker med cand.philol. grad fra Universitetet i Oslo i 1987. Han har deretter arbeidet som flyktningkonsulent i flere kommuner før han sluttet i 2018 og ble ansatt som generalsekretær i Buddhistforbundet. Egil Lothe har de siste 20 årene arbeidet med prosjekter om menneskerettigheter / religionsfrihet i flere land i Asia. Han har skrevet om buddhisme i en rekke bøker om emnet. Han er styremedlem i organisasjonen ICDV og har koordinert arbeidet med en felles internasjonal buddhistisk tekstsamling utgitt i Thailand i 2017.

Ingrid Rødnes, konsulent 

Ingrid Rødnes er født i 1953. Hun ble buddhist i 2011 og er tilsluttet Triratna buddhistfellesskap . Oslo buddhistsenter hvor hun også er regnskapsansvarlig. Hun har bakgrunn som bedriftsøkonom og har blant annet en bachelorgrad fra BI i Oslo (2016). Hun har også utdanning inn IKT og administrasjon og revisjon (BI 2002). Hun har arbeidet innen forsikringsbransjen siden 1972, først som merkantil medarbeider og siden 1987 som rådgiver / konsulent. Hun har også lang erfaring med politisk virksomhet og forskjellig slags frivillig arbeid. Hun begynte som konsulent i Buddhistforbundet mai 2019.

Wut Hmon Win, konsulent 

Wut Hmon Win er født i 1979 i Myanmar. Hun er vokst opp som theravada-buddhist. Hun kom til Norge i 2008. Her er hun tilknyttet Den burmesiske theravada buddhistforening. Hun har bachelorgrad i økonomi og administrasjon (2003) fra Myanmar og ett års IKT utdanning fra England (1998) og fra Norge har hun bachelorgrad fra BI i regnskap og revisjon (2019). Hun begynte som konsulent i Buddhistforbundet desember 2019.