Buddhistforbundets styre

Buddhistforbundets høyeste organ er styret (i vedtektene kalt hovedstyret). Styret består av seksten styremedlemmer oppnevnt av åtte av Buddhistforbundets femten medlemsorganisasjoner.  Medlemsorganisasjoner kan inngå avtale om å oppnevne styremedlemmer eller ikke å gjøre dette. De som har avtale om oppnevning av styremedlemmer oppnevner hver to styremedlemmer for to år av gangen.

Buddhistforbundets styre ledes av en styreleder som styret velger blant blant sine medlemmer. Av saker som styret behandler kan nevnes saker som godkjenning av årsregnskap og årsmelding samt årlig handlingsplan og budsjett. Større saker som går ut over vedtatte styringsdokumenter behandles også av styret. Offentlige uttalelser på vegne av Buddhistforbundet skal også behandles av styret.

Buddhistforbundets styre har delegert oppgaver etter nærmere beskrivelse til Buddhistforbundets sekretariat (arbeidsutvalg) og til Buddhistforbundets administrasjon (kontor) ledet av generalsekretær.

Buddhistforbundets styre har vanligvis fem møter. Disse finner normalt sted i februar, april, juni, september og desember. Styrearbeidet følger et «årshjul» der en på møtet i februar behandler handlingsplan og budsjett. På møtet i april er det rapportering og regnskap som står på dagsorden. I juni er det rom for rapporteringer og oppdateringer av styrets sammensetting og rapportering av dette. Møtet i september er en anledning for regnskapskontroll og budsjettjusteringer mens det siste møtet i desember har drøfting av neste års handlingsplan som fast punkt på dagsorden.

 

 

 

Medlemmene av styret:

Nirmala Eidsgård – styreleder

Nirmala Eidsgård er leder for Buddhistforbundets styre siden juni 2019. Nirmala representerer Tisarana srilankisk buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1961 i  Sri Lanka. Hun er gift og har tre barn og har bodd i Norge siden 1983. Hun har cand.mag. grad fra Høyskolen i Buskerud og arbeider i dag som seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo. Hun har mange års erfaring med forskjellig slags organisasjonsarbeid inkludert humanitært hjelpearbeid i Sri Lanka og er blant annet medlem ressursgruppen for religion og livssynspraksis ved universitetet i Oslo.

Anne Berteig

Anne representerer Karma Tashi Ling buddhistsamfunn i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1957 er gift og har utdanning fra Universitetet i Oslo som Cand.philol. med hovedfag i russisk. Anne arbeider i dag som byråkrat i et departement. Hun kom i kontakt med buddhismen allerede på 1970-tallet og har vært medlem av Karma Tashi Ling buddhistsamfunn siden 1996. Ved siden av buddhisme og meditasjon er hun opptatt av mennesker, musikk og natur. Hun har siden 2018 vært styreleder for Karma Tashi Ling buddhistsamfunn .

Ayomi Muthumani

Ayomi representerer Tisarana srilankisk buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1976 i  Sri Lanka. Hun er gift og har utdanning fra høyskole. Hun arbeider i dag i hjemmesykepleien ved siden av å være student. Hun er styreleder for Tisarana srilankisk buddhistforening og deltar i dens aktiviteter som månedlige retretter (sil-program) og årlige feiringer som kathina og vesak. Hun er også koordinator for foreningens årlige kulturfestival: «Prathiba».

 

Christian Meaas Svendsen

Christian  representerer Rinzai zen senter i Buddhistforbundets styre. Han er utdannet ved Norges Musikkhøgskole innenfor utøvende jazz/improvisasjon og klassisk musikk. Han jobber som utøvende musiker i en rekke ulike konstellasjoner og driver sitt eget plateselskap — for å nevne noe. Hans interesse for østlige filosofier har vært der så lenge han kan huske, men han fant først praksisen sin tidlig i 20-årene sine da han besøkte Rinzai zen-senter Oslo. Siden den gang har han vært en aktiv skikkelse ved RZS og deltatt i både ukentlige aktiviteter og senterets retreats. De seneste årene har han også arbeidet mer bak kulissene, og er for tiden styreleder ved senteret. Han har tatt precepts under veiledning av senterets lærer, Koshin Cain Osho.

Dennis Jagestad 

Dennis representerer Triratna buddhistfellesskap i Buddhistforbundets styre. Han er født i Sverige 1976 og kom til Norge 2009.  Han er forlovet og har en master i familieterapi. Han arbeider som avdelingsleder i Barne-, ungdoms- og familieetaten i Oslo kommune. Han er også aktiv i det interreligiøs nettverket og har i tre års tid representert Buddhistforbundet som miljøambassadør.  

Fa Jun Ma

Fa Jun Ma representerer Buddha’s Light International Association in Oslo (BLIA Oslo) i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1976 i Vietnam, har forskjellig utdanning fra UiO og jobber nå i Oslo kommune. Han har vært forstander i BLIA Oslo siden 2011 og er speiderleder i BLIA Oslo Speiding som ble etablert i 2017 tilsluttet Norges Speiderforbund. 

 

Halvor Andresen

Halvor representerer Dharma Sah i Buddhistforbundets styre.  Han er født i 1952. Han har praktisert hos Dharma-mester Dae Poep Sa Nim siden 1986. Han er styreleder i Dharma Sah og har ansvaret for aktivitetene i Norge.

Jenny Ngoc Ha Nguyen

Jenny representerer Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1976 i Vietnam men vokste opp i Mjøndalen utenfor Drammen. Hun har utdanning innen regnskap og arbeider i dag som regnskapsmedarbeider i TGS Geophysical Company. Hun har også utdanning innen hudpleie som hun praktiserer på fritiden. Hun ble kjent med buddhismen ti år gammel gjennom deltakelse i en buddhistisk samling for unge vietnam-esiske buddhister som ble arrangert første gang i Norge i 1986. Siden da har hun vært et aktivt medlem av Det vietnamesiske buddhistsamfunn hvor hun i dag er styremedlem.

Jenny Pui-Chun Sung

Jenny Sung representerer Buddha’s Light International Association in Oslo (BLIA Oslo) i Buddhistforbundets styre. Hun er født i Hong Kong i 1949 og bosatte seg i Norge med sin far i 1975. Hun har drevet med restaurant fra 1998  men er nå pensjonist. Hun meldte seg inn i BLIA Oslo og fungerte som nestleder fra 2017 og er nå styreleder i organisasjon fra og med 2020.

Kreg Viesselman

Kreg representerer Rinzai zen senter i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1973. Kreg kommer opprinnelig fra Minnesota i USA, men har bodd i Norge siden 2006. Han bor sammen med sin kone og sine to døtre og jobber som musiker og helsearbeider. Han deltar aktivt i Rinzai zen senter hvor han ble innsatt som ansvarlig for meditasjonspraksisen (shika) i 2018.

 

 

Moe Moe

Moe representerer Den burmesiske theravada buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1973 i Myanmar og kom til Norge i 2005. Hun har utdannelse fra Myanmar med Batchelor Science i botanikk. I Norge har hun utdannelse innen barne og ungdomsarbeid og jobber nå i en barnehage i Oslo. Hun er aktiv i Den burmesiske theravada buddhistforening hvor hun også er styremedlem.

Myint Aung

Myint representerer Den burmesiske theravada buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1973. Han er utdannet ved Statens tekniske institutt i Myanmar. Har jobbet som lærer og rektor på en barneskole ved grensen mellom Thailand og Myanmar. Flyttet til Norge i 2005 og arbeider nå ved en barnehage. Er styreleder for Den burmesiske theravada buddhistforening .

Pranee Kristoffersen

Pranee representerer Den thailandske buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1965 i Thailand og kom til Norge i 1995. Hun er gift og har barn. Hun har ungdomsskole fra Thailand og jobber nå som Housekeeping Manager ved hotellet Scandic Byporten i Oslo. Hun praktiserer meditasjon og er aktiv i  Den thailandske buddhistforening hvor hun også er styremedlem.

.

Ole Henning Sommerfelt

Ole Henning representerer Karma Tashi Ling buddhistsamfunn i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1968, er gift og har utdanning fra University of Surrey som sivilingeniør og en master i fredsstudier fra Universitet i Tromsø. Ole Henning arbeider i dag som seniorrådgiver i Etisk handel Norge. Han kom i kontakt med buddhismen sent på 1990-tallet og har vært medlem av Karma Tashi Ling buddhistsamfunn siden 2001. Ved siden av buddhisme er han engasjert i utvikling av nærvær og empati hos barn og unge gjennom organisasjonen Drømmen om det gode. Han er valgt som styreleder for Karma Tashi Ling buddhistsamfunn i 2021.

 

Somchit Berg

Somchit representerer Den thailandske buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1946 i Thailand og kom til Norge i 1982. Hun er gift og har tre barn. Hun har grunnskoleutdannelse fra Thailand. Hun er nå pensjonist men er aktiv i buddhistiske organisasjonsarbeid i Den thailandske buddhistforening hvor hun er styreleder.

Thich Vien Ngo

Thich Vien Ngo representerer Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge i Buddhist-forbundets styre. Han er født i 1973 i Vietnam og kom til Norge i 1991. Han ble munk 22 år gammel og er i dag abbed ved klosteret Liên Hoa Đạo Tràng i Ullensaker kommune. I perioden 2001 – 2007 studerte han i Kina. Thich Vien Ngo er styreleder for Det Vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge.

Øystein Lauritzen

Øystein representerer Dharma Sah i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1964 er gift og har utdanning fra gymnas og arbeider i dag som eiendomsutvikler. Han er også aktiv i politisk arbeid. Han er styremedlem i Dharma Sah og deltar i dens forskjellige aktiviteter.