Buddhistforbundets styre

Buddhistforbundets høyeste organ er styret (i vedtektene kalt hovedstyret). Styret består av seksten styremedlemmer oppnevnt av åtte av Buddhistforbundets femten medlemsorganisasjoner.  Medlemsorganisasjoner kan inngå avtale om å oppnevne styremedlemmer eller ikke å gjøre dette. De som har avtale om oppnevning av styremedlemmer oppnevner hver to styremedlemmer for to år av gangen.

Buddhistforbundets styre ledes av en styreleder som styret velger blant blant sine medlemmer. Av saker som styret behandler kan nevnes saker som godkjenning av årsregnskap og årsmelding samt årlig handlingsplan og budsjett. Større saker som går ut over vedtatte styringsdokumenter behandles også av styret. Offentlige uttalelser på vegne av Buddhistforbundet skal også behandles av styret.

Buddhistforbundets styre har delegert oppgaver etter nærmere beskrivelse til Buddhistforbundets sekretariat (arbeidsutvalg) og til Buddhistforbundets administrasjon (kontor) ledet av generalsekretær.

Buddhistforbundets styre har vanligvis fem møter. Disse finner normalt sted i februar, april, juni, september og desember. Styrearbeidet følger et «årshjul» der en på møtet i februar behandler handlingsplan og budsjett. På møtet i april er det rapportering og regnskap som står på dagsorden. I juni er det rom for rapporteringer og oppdateringer av styrets sammensetting og rapportering av dette. Møtet i september er en anledning for regnskapskontroll og budsjettjusteringer mens det siste møtet i desember har drøfting av neste års handlingsplan som fast punkt på dagsorden.

 

 

 

Medlemmene av styret:

Nirmala Eidsgård – styreleder

Nirmala Eidsgård er leder for Buddhistforbundets styre siden juni 2019. Nirmala representerer Tisarana srilankisk buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1961 i  Sri Lanka. Hun er gift og har tre barn og har bodd i Norge siden 1983. Hun har cand.mag. grad fra Høyskolen i Buskerud og arbeider i dag som seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo. Hun har mange års erfaring med forskjellig slags organisasjonsarbeid inkludert humanitært hjelpearbeid i Sri Lanka og er blant annet medlem ressursgruppen for religion og livssynspraksis ved universitetet i Oslo.

Anne Berteig

Anne representerer Karma Tashi Ling buddhistsamfunn i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1957 er gift og har utdanning fra Universitetet i Oslo som Cand.philol. med hovedfag i russisk. Anne arbeider i dag som byråkrat i et departement. Hun kom i kontakt med buddhismen allerede på 1970-tallet og har vært medlem av Karma Tashi Ling buddhistsamfunn siden 1996. Ved siden av buddhisme og meditasjon er hun opptatt av mennesker, musikk og natur. Hun har siden 2018 vært styreleder for Karma Tashi Ling buddhistsamfunn .

Ayomi Muthumani

Ayomi representerer Tisarana srilankisk buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1976 i  Sri Lanka. Hun er gift og har utdanning fra høyskole. Hun arbeider i dag i hjemmesykepleien ved siden av å være student. Hun er styreleder for Tisarana srilankisk buddhistforening og deltar i dens aktiviteter som månedlige retretter (sil-program) og årlige feiringer som kathina og vesak. Hun er også koordinator for foreningens årlige kulturfestival: «Prathiba».

 

Børge Holen

Børge representer Rinzai zen senter i Buddhistforbundets styre. Han er utdannet som lege og praktiserer nå ved Akuttpsykiatrisk Avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Han har deltatt i Rinzai zen senters retretter og meditasjonsaktiviteter siden 2018. Han er også utdannet som yoga lærer. Fra 2023 er han styreleder i Rinzai zen senter.

 

Elisabeth S. Berner

Elisabeth representer Dharmagruppa i Buddhistforbundets styre og praktiserer med Dharmagruppa i zenmester Thich Nhat Hanh sin tradisjon. Hun har de siste tyve årene jobbet som pedagog og er opptatt av relasjonsledelse og dialog. Hun er Buddhistforbundets faste rådsrepresentant i STL Oslo.  

 

Fa Jun Ma

Fa Jun Ma representerer Buddha’s Light International Association in Oslo (BLIA Oslo) i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1976 i Vietnam, har forskjellig utdanning fra UiO og jobber nå i Oslo kommune. Han har vært forstander i BLIA Oslo siden 2011 og er speiderleder i BLIA Oslo Speiding som ble etablert i 2017 tilsluttet Norges Speiderforbund. 

 

Gunaketu Kjønstad

Gunaketu begynte å meditere i England i 1989. Etter to år begynte han i Triratna buddhistfellesskap. I 1996 ble han ordinert som dharmachari som er en tittel på en ordinert i Triratna buddhistorden. Han flyttet tilbake til Oslo i 2000 for å starte Oslo Buddhistsenter. Gunaketu er utdannet som siviløkonom og startet i 2004 å utdanne seg som gestaltterapeut. Etter 8 år deltidsutdanning jobber han nå som gestaltterapeut og veileder samt underviser ved OsloMet og Oslo Buddhistsenter.

Halvor Andresen

Halvor Andresen (buddhistnavn: Myong Kyong) representerer Yun Hwa Dharma Sah i Buddhistforbundets styre. Han er disippel i Yun Hwa Denomination of World Social Buddhism, og har ansvaret for aktivitetene i Norge. Han har praktisert hos Dharma-mester Dae Poep Sa Nim siden 1986.

Halvor har lang erfaring fra ulike stillinger som leder og som kvalitetsansvarlig i ulike kommuner og private selskaper. Han jobber nå bl.a som birøkter.

Jenny Ngoc Ha Nguyen

Jenny representerer Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1976 i Vietnam men vokste opp i Mjøndalen utenfor Drammen. Hun har utdanning innen regnskap og arbeider i dag som regnskapsmedarbeider i TGS Geophysical Company. Hun har også utdanning innen hudpleie som hun praktiserer på fritiden. Hun ble kjent med buddhismen ti år gammel gjennom deltakelse i en buddhistisk samling for unge vietnam-esiske buddhister som ble arrangert første gang i Norge i 1986. Siden da har hun vært et aktivt medlem av Det vietnamesiske buddhistsamfunn hvor hun i dag er styremedlem.

Jenny Pui-Chun Sung

Jenny Sung representerer Buddha’s Light International Association in Oslo (BLIA Oslo) i Buddhistforbundets styre. Hun er født i Hong Kong i 1949 og bosatte seg i Norge med sin far i 1975. Hun har drevet med restaurant fra 1998  men er nå pensjonist. Hun meldte seg inn i BLIA Oslo og fungerte som nestleder fra 2017 og er nå styreleder i organisasjon fra og med 2020.

Joydhan Barua

Joydhan representerer Den thailandske buddhistforening i Buddhistforbundet og er nestleder for Den Thailandske Buddhistforening. Han er født i Bangladesh og kom til Norge i 1988. Han er gift og har 3 voksne barn. Joydhan kom i kontakt med Ven. Pravimol Sasanavides, Abbed i Wat Thai Norway i begynnelsen av 90-tallet og siden har han vært medlem av Den Thailandske Buddhistforening.

Joydhan har to mastergrad, henholdsvis i regnskap og revisjon (HRS), og MBA. Han er statsautorisert revisor og jobber ved Skattedirektoratets enhet for International Relations. Barua har vært medforfatter av håndboken for skatterevisorer og satt i flere ekspertpaneler innen internasjonal skatt i regi av OECD.

Ved siden av hans yrkeskarriere har han bidratt til barna og ungdomsfotball i mange år, vært styremedlem i Norsk Tjenestemannslag, ledet skolekorps, Indisk kultur forening i Oslo og boligsameie.

.

Kreg Viesselman

Kreg representerer Rinzai zen senter i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1973. Kreg kommer opprinnelig fra Minnesota i USA, men har bodd i Norge siden 2006. Han bor sammen med sin kone og sine to døtre og jobber som musiker og helsearbeider. Han deltar aktivt i Rinzai zen senter hvor han ble innsatt som ansvarlig for meditasjonspraksisen (shika) i 2018.

 

Maung Maung Myo Nyunt 

Maung Maung representerer Den burmesiske theravada buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Han er født i Myanmar. Han jobber som helsefagarbeider i Bærum kommune og er aktiv i Den burmesiske theravada buddhistforening hvor han er sekretær for styret i organisasjonen.

Muditadevi B Kjønstad

Muditadevi representer Oslo Buddhistsenter – Triratna i Buddhistforbundets styre. Hun har deltatt aktivt i Oslo Buddhistsenter – Triratna siden starten i 2000. Hun ble ordinert som dharmacharini i Triratna buddhistorden i 2015. Hun er nå styre- og senterleder og underviser ved Oslo Buddhistsenter, og bruker mye av sin tid til dette arbeidet. Muditadevi vil bidra til å gi gaven av Dharma videre til andre som ønsker å utvikle oppmerksomhet og vennlighet for å bli ekte og frie individer.

 

Nan Kyi Aye Shwe

Nan Kyi representerer Den burmesiske theravada buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er fra Myanmar og kom til Norge i 2005 som overføringsflyktning . Hun er styreleder i Den burmesiske theravada buddhistforening. Nan Kyi er utdannet barnehagelærer og jobber nå som pedagogisk leder og avdelingsleder i en privat barnehage i Lier kommune. 

Ole Henning Sommerfelt

Ole Henning representerer Karma Tashi Ling buddhistsamfunn i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1968, er gift og har utdanning fra University of Surrey som sivilingeniør og en master i fredsstudier fra Universitet i Tromsø. Ole Henning arbeider i dag som seniorrådgiver i Etisk handel Norge. Han kom i kontakt med buddhismen sent på 1990-tallet og har vært medlem av Karma Tashi Ling buddhistsamfunn siden 2001. Ved siden av buddhisme er han engasjert i utvikling av nærvær og empati hos barn og unge gjennom organisasjonen Drømmen om det gode. Han er valgt som styreleder for Karma Tashi Ling buddhistsamfunn i 2021.

 

Somchit Berg

Somchit representerer Den thailandske buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1946 i Thailand og kom til Norge i 1982. Hun er gift og har tre barn. Hun har grunnskoleutdannelse fra Thailand. Hun er nå pensjonist men er aktiv i buddhistiske organisasjonsarbeid i Den thailandske buddhistforening hvor hun er styreleder.

Thich Vien Ngo

Thich Vien Ngo representerer Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge i Buddhist-forbundets styre. Han er født i 1973 i Vietnam og kom til Norge i 1991. Han ble munk 22 år gammel og er i dag abbed ved klosteret Liên Hoa Đạo Tràng i Ullensaker kommune. I perioden 2001 – 2007 studerte han i Kina. Thich Vien Ngo er styreleder for Det Vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge.

Øystein Lauritzen

Øystein representerer Dharma Sah i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1964 er gift og har utdanning fra gymnas og arbeider i dag som eiendomsutvikler. Han er også aktiv i politisk arbeid. Han er styremedlem i Dharma Sah og deltar i dens forskjellige aktiviteter.