Buddhistforbundets styre

Buddhistforbundets høyeste organ er styret (i vedtektene kalt hovedstyret). Styret består av fjorten styremedlemmer oppnevnt av syv av Buddhistforbundets femten medlemsorganisasjoner.  Medlemsorganisasjoner kan inngå avtale om å oppnevne styremedlemmer eller ikke å gjøre dette. De som har avtale om oppnevning av styremedlemmer oppnevner hver to styremedlemmer for to år av gangen.

Buddhistforbundets styre ledes av en styreleder som styret velger blant blant sine medlemmer. Av saker som styret behandler kan nevnes saker som godkjenning av årsregnskap og årsmelding samt årlig handlingsplan og budsjett. Større saker som går ut over vedtatte styringsdokumenter behandles også av styret. Offentlige uttalelser på vegne av Buddhistforbundet skal også behandles av styret.

Buddhistforbundets styre har delegert oppgaver etter nærmere beskrivelse til Buddhistforbundets sekretariat (arbeidsutvalg) og til Buddhistforbundets administrasjon (kontor) ledet av generalsekretær.

Buddhistforbundets styre har vanligvis fem møter. Disse finner normalt sted i februar, april, juni, september og desember. Styrearbeidet følger et «årshjul» der en på møtet i februar behandler handlingsplan og budsjett. På møtet i april er det rapportering og regnskap som står på dagsorden. I juni er det rom for rapporteringer og oppdateringer av styrets sammensetting og rapportering av dette. Møtet i september er en anledning for regnskapskontroll og budsjettjusteringer mens det siste møtet i desember har drøfting av neste års handlingsplan som fast punkt på dagsorden.

 

 

 

Medlemmene av styret:

Nirmala Eidsgård – styreleder

Nirmala Eidsgård er leder for Buddhistforbundets styre siden juni 2019. Nirmala representerer Tisarana srilankisk buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1961 i  Sri Lanka. Hun er gift og har tre barn og har bodd i Norge siden 1983. Hun har cand.mag. grad fra Høyskolen i Buskerud og arbeider i dag som seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo. Hun har mange års erfaring med forskjellig slags organisasjonsarbeid inkludert humanitært hjelpearbeid i Sri Lanka og er blant annet medlem ressursgruppen for religion og livssynspraksis ved universitetet i Oslo.

Anne Berteig

Anne representerer Karma Tashi Ling buddhistsamfunn i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1957 er gift og har utdanning fra Universitetet i Oslo som Cand.philol. med hovedfag i russisk. Anne arbeider i dag som byråkrat i et departement. Hun kom i kontakt med buddhismen allerede på 1970-tallet og har vært medlem av Karma Tashi Ling buddhistsamfunn siden 1996. Ved siden av buddhisme og meditasjon er hun opptatt av mennesker, musikk og natur. Hun har siden 2018 vært styreleder for Karma Tashi Ling buddhistsamfunn .

Aung Myint Thein

Aung Myint representerer Den burmesiske theravada buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1979 i Myanmar og kom til Norge i 2008. Han er utdannet som elektriker og jobber innen dette faget. Han er aktiv i Den burmesiske theravada buddhistforening hvor han også er styremedlem.

Ayomi Muthumani

Ayomi representerer Tisarana srilankisk buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1976 i  Sri Lanka. Hun er gift og har utdanning fra høyskole. Hun arbeider i dag i hjemmesykepleien ved siden av å være student. Hun er styreleder for Tisarana srilankisk buddhistforening og deltar i dens aktiviteter som månedlige retretter (sil-program) og årlige feiringer som kathina og vesak. Hun er også koordinator for foreningens årlige kulturfestival: «Prathiba».

 

Espen Stokkereit

Espen representerer Rinzai zen senter i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1987. Han har utdannelse fra universitet med doktorgrad i matematikk og arbeider i dag som lærer. Han deltar aktivt i Rinzai zen senter hvor han også er styremedlem. Hans spesielle interesser er meditasjon, yoga, matematikk.

 

 

Gordon Geist

Gordon representerer Rinzai zen senter i Buddhistforbundets styre. Han er født i USA i 1941 og kom til Norge i 1969. Han studerte en periode med den berømte japanske zen-mesteren Shunryu Suzuki ved San Francisco Zen Center. I Norge var han ansvarlig for driften av Rinzai zen senter fra 1989 frem til 2018. Han jobbet i mange år som IT konsulent men ble i 2003 den første koordinatoren for Buddhistforbundet. Han hadde denne stillingen frem til 2008 da han gikk av med pensjon.

Halvor Andresen

Halvor representerer Dharma Sah i Buddhistforbundets styre.  Han er født i 1952. Han har praktisert hos Dharma-mester Dae Poep Sa Nim siden 1986. Han er styreleder i Dharma Sah og har ansvaret for aktivitetene i Norge.

Jenny Ngoc Ha Nguyen

Jenny representerer Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1976 i Vietnam men vokste opp i Mjøndalen utenfor Drammen. Hun har utdanning innen regnskap og arbeider i dag som regnskapsmedarbeider i TGS Geophysical Company. Hun har også utdanning innen hudpleie som hun praktiserer på fritiden. Hun ble kjent med buddhismen 10 år gammel gjennom deltakelse i en buddhistisk samling for unge vietnam-esiske buddhister som ble arrangert første gang i Norge i 1986. Siden da har hun vært et aktivt medlem av Det vietnamesiske buddhistsamfunn hvor hun i dag er styremedlem.

Lill Paulsen

Lill representerer Karma Tashi Ling buddhistsamfunn i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1959 og er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Har bodd mange år i California hvor hun var med å bygge opp et internasjonalt firma som leverer instrumentering til havforskning. I tillegg har hun hatt mange ulike typer styreverv både profesjonelt og innenfor frivillige organisasjoner.  Skiftet karriere for noen år tilbake og jobber i dag med søm og design av klær. Har vært opptatt av buddhistisk tenkning siden tidlig ungdom. Er styremedlem i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn.

Myint Aung

Myint representerer Den burmesiske theravada buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1973. Han er utdannet ved Statens tekniske institutt i Myanmar. Har jobbet som lærer og rektor på en barneskole ved grensen mellom Thailand og Myanmar. Flyttet til Norge i 2005 og arbeider nå ved en barnehage. Er styreleder for Den burmesiske theravada buddhistforening .

Pranee Kristoffersen

Pranee representerer Den thailandske buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1965 i Thailand og kom til Norge i 1995. Hun er gift og har barn. Hun har ungdomsskole fra Thailand og jobber nå som Housekeeping Manager ved hotellet Scandic Byporten i Oslo. Hun praktiserer meditasjon og er aktiv i  Den thailandske buddhistforening hvor hun også er styremedlem.

.

Somchit Berg

Somchit representerer Den thailandske buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1946 i Thailand og kom til Norge i 1982. Hun er gift og har tre barn. Hun har grunnskoleutdannelse fra Thailand. Hun er nå pensjonist men er aktiv i buddhistiske organisasjonsarbeid i Den thailandske buddhistforening hvor hun er styreleder.

Thich Vien Ngo

Thich Vien Ngo representerer Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge i Buddhist-forbundets styre. Han er født i 1973 i Vietnam og kom til Norge i 1991. Han ble munk 22 år gammel og er i dag abbed ved klosteret Liên Hoa Đạo Tràng i Ullensaker kommune. I perioden 2001 – 2007 studerte han i Kina. Thich Vien Ngo er styreleder for Det Vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge.

Øystein Lauritzen

Øystein representerer Dharma Sah i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1964 er gift og har utdanning fra gymnas og arbeider i dag som eiendomsutvikler. Han er også aktiv i politisk arbeid. Han er styremedlem i Dharma Sah og deltar i dens forskjellige aktiviteter.