Buddhistforbundets styre

Buddhistforbundets høyeste organ er styret (i vedtektene kalt hovedstyret). Styret består av seksten styremedlemmer oppnevnt av åtte av Buddhistforbundets femten medlemsorganisasjoner.  Medlemsorganisasjoner kan inngå avtale om å oppnevne styremedlemmer eller ikke å gjøre dette. De som har avtale om oppnevning av styremedlemmer oppnevner hver to styremedlemmer for to år av gangen.

Buddhistforbundets styre ledes av en styreleder som styret velger blant blant sine medlemmer. Av saker som styret behandler kan nevnes saker som godkjenning av årsregnskap og årsmelding samt årlig handlingsplan og budsjett. Større saker som går ut over vedtatte styringsdokumenter behandles også av styret. Offentlige uttalelser på vegne av Buddhistforbundet skal også behandles av styret.

Buddhistforbundets styre har delegert oppgaver etter nærmere beskrivelse til Buddhistforbundets sekretariat (arbeidsutvalg) og til Buddhistforbundets administrasjon (kontor) ledet av generalsekretær.

Buddhistforbundets styre har vanligvis fem møter. Disse finner normalt sted i februar, april, juni, september og desember. Styrearbeidet følger et «årshjul» der en på møtet i februar behandler handlingsplan og budsjett. På møtet i april er det rapportering og regnskap som står på dagsorden. I juni er det rom for rapporteringer og oppdateringer av styrets sammensetting og rapportering av dette. Møtet i september er en anledning for regnskapskontroll og budsjettjusteringer mens det siste møtet i desember har drøfting av neste års handlingsplan som fast punkt på dagsorden.

 

 

 

Medlemmene av styret:

Chau Ngoc Thai – styreleder

Chau Thai er leder for Buddhistforbundets styre fra 10.juni 2023 og representerer Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge i styret. Han er født i Vietnam i 1973 men kom til Norge i 1983 hvor han har bodd på Tranby i Lier kommune frem til i dag.  Han jobber nå som ERP konsulent for Proplan i Oslo. Hans første kontakt med buddhismen var da han ble med en buddhistisk samling arrangert i Drammen i 1986. Han ble da medlem i Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge hvor han har vært aktiv siden. Her er han nå leder for styret.

 

 

 

 

Anne Berteig

Anne representerer Karma Tashi Ling buddhistsamfunn i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1957 er gift og har utdanning fra Universitetet i Oslo som Cand.philol. med hovedfag i russisk. Anne arbeider i dag som byråkrat i et departement. Hun kom i kontakt med buddhismen allerede på 1970-tallet og har vært medlem av Karma Tashi Ling buddhistsamfunn siden 1996. Ved siden av buddhisme og meditasjon er hun opptatt av mennesker, musikk og natur. Hun har siden 2018 vært styreleder for Karma Tashi Ling buddhistsamfunn .

Ayomi Muthumani

Ayomi representerer Tisarana srilankisk buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1976 i  Sri Lanka. Hun er gift og har utdanning fra høyskole. Hun arbeider i dag i hjemmesykepleien ved siden av å være student. Hun er styreleder for Tisarana srilankisk buddhistforening og deltar i dens aktiviteter som månedlige retretter (sil-program) og årlige feiringer som kathina og vesak. Hun er også koordinator for foreningens årlige kulturfestival: «Prathiba».

 

Brynjulf Risnes

Brynjulf representer Zen skolen i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1961 og er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han studerte også russisk språk (mellomfag) her og russisk rett ved universitetet i St. Petersburg. Han har vært advokat i Oslo siden 2006. Brynjulf har praktisert zen i mange år og er kontaktperson for Zen skolen.

 

 

Børge Holen

Børge representer Rinzai zen senter i Buddhistforbundets styre. Han er utdannet som lege og praktiserer nå ved Akuttpsykiatrisk Avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Han har deltatt i Rinzai zen senters retretter og meditasjonsaktiviteter siden 2018. Han er også utdannet som yoga lærer. Fra 2023 er han styreleder i Rinzai zen senter.

 

Daniel Mørk

Daniel representer Dharmagruppa i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1987. Daniel har en master i sosialantropologi og har jobbet innenfor psykisk helse- og rusarbeid i Oslo kommune. På fritiden bruker han mye tid på å spille fiolin og er med i et amatørorkester. Han er styreleder i Dharmagruppa hvor han leder meditasjon og øvelse i avspenning.

 

 

Elisabeth S. Berner

Elisabeth representer Dharmagruppa i Buddhistforbundets styre og praktiserer med Dharmagruppa i zenmester Thich Nhat Hanh sin tradisjon. Hun har de siste tyve årene jobbet som pedagog og er opptatt av relasjonsledelse og dialog. Hun er Buddhistforbundets faste rådsrepresentant i STL Oslo.  

 

Fa Jun Ma

Fa Jun Ma representerer Buddha’s Light International Association in Oslo (BLIA Oslo) i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1976 i Vietnam, har forskjellig utdanning fra UiO og jobber nå i Oslo kommune. Han har vært forstander i BLIA Oslo siden 2011 og er speiderleder i BLIA Oslo Speiding som ble etablert i 2017 tilsluttet Norges Speiderforbund. 

 

Gunaketu Kjønstad

Gunaketu representer Oslo Buddhistsenter – Triratna i Buddhistforbundets styre. Gunaketu begynte å meditere i England i 1989. Etter to år begynte han i Triratna buddhistfellesskap. I 1996 ble han ordinert som dharmachari som er en tittel på en ordinert i Triratna buddhistorden. Han flyttet tilbake til Oslo i 2000 for å starte Oslo Buddhistsenter. Gunaketu er utdannet som siviløkonom og startet i 2004 å utdanne seg som gestaltterapeut. Etter 8 år deltidsutdanning jobber han nå som gestaltterapeut og veileder samt underviser ved OsloMet og Oslo Buddhistsenter.

Halvor Andresen

Halvor Andresen (buddhistnavn: Myong Kyong) representerer Yun Hwa Dharma Sah i Buddhistforbundets styre. Han er disippel i Yun Hwa Denomination of World Social Buddhism, og har ansvaret for aktivitetene i Norge. Han har praktisert hos Dharma-mester Dae Poep Sa Nim siden 1986.

Halvor har lang erfaring fra ulike stillinger som leder og som kvalitetsansvarlig i ulike kommuner og private selskaper. Han jobber nå bl.a som birøkter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenny Pui-Chun Sung

Jenny Sung representerer Buddha’s Light International Association in Oslo (BLIA Oslo) i Buddhistforbundets styre. Hun er født i Hong Kong i 1949 og bosatte seg i Norge med sin far i 1975. Hun har drevet med restaurant fra 1998  men er nå pensjonist. Hun meldte seg inn i BLIA Oslo og fungerte som nestleder fra 2017 og er nå styreleder i organisasjon fra og med 2020.

Joydhan Barua

Joydhan representerer Den thailandske buddhistforening i Buddhistforbundet og er nestleder for Den Thailandske Buddhistforening. Han er født i Bangladesh og kom til Norge i 1988. Han er gift og har 3 voksne barn. Joydhan kom i kontakt med Ven. Pravimol Sasanavides, Abbed i Wat Thai Norway i begynnelsen av 90-tallet og siden har han vært medlem av Den Thailandske Buddhistforening.

Joydhan har to mastergrader, henholdsvis i regnskap og revisjon (HRS), og MBA. Han er statsautorisert revisor.

Ved siden av hans yrkeskarriere har han bidratt til barna og ungdomsfotball i mange år, vært styremedlem i Norsk Tjenestemannslag, ledet skolekorps, Indisk kultur forening i Oslo og boligsameie.

.

Kreg Viesselman

Kreg representerer Rinzai zen senter i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1973. Kreg kommer opprinnelig fra Minnesota i USA, men har bodd i Norge siden 2006. Han bor sammen med sin kone og sine to døtre og jobber som musiker og helsearbeider. Han deltar aktivt i Rinzai zen senter hvor han ble innsatt som ansvarlig for meditasjonspraksisen (shika) i 2018.

 

Lyly Quynh Nhu Bich Che

Lyly representerer Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1982 og har vokst opp i en buddhistisk familie. Hun bor nå i Rælingen kommune, er gift og har to barn. Lyly arbeider som Project Manager for reklamebyrået Ahlin Novateur. Hun var med å starte buddhistisk konfirmasjon i Buddhistforbundet og er også styremedlem i Det vietnamesiske buddhistsamfunn.

 

 

 

Malini Olsen

Malini representer Den thailandske buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun har utdanning i regnskapsfag og arbeider som produksjonsmedarbeider i Bama i Drammen. Hun har vært aktivt medlem i Den thailandske buddhistforening i mange år, blant annet som kasserer, og er styremedlem i foreningen.

 

 

Moe Moe 

Moe representerer Den burmesiske theravada buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i Myanmar. 

Muditadevi B Kjønstad

Muditadevi representer Oslo Buddhistsenter – Triratna i Buddhistforbundets styre. Hun har deltatt aktivt i Oslo Buddhistsenter – Triratna siden starten i 2000. Hun ble ordinert som dharmacharini i Triratna buddhistorden i 2015. Hun er nå styre- og senterleder og underviser ved Oslo Buddhistsenter, og bruker mye av sin tid til dette arbeidet. Muditadevi vil bidra til å gi gaven av Dharma videre til andre som ønsker å utvikle oppmerksomhet og vennlighet for å bli ekte og frie individer.

 

Namgyal Tsomo Svenningsen

Tsomo representer Karma Tashi Ling buddhistsamfunn i Buddhistforbundets styre. Hun har tibetansk opprinnelse, og har bodd i Norge siden 1990. Hun har M.Phil. fra UiO i tibetanske studier og buddhisme. Hun jobber som rådgiver ved UiO og går på siste året som gestalt student i Gestalt psykoterapi ved Norsk Gestalt Institutt Høyskolen.

Tsomo er styremedlem på KTLBS. Hun er også representant for hjelpeorganisasjonen Shenpen Aid. I tillegg til dette jobber hun med besøk av lærere og andre i tempelet og underviser grunnskoleelever om buddhismen.

Nan Kyi Aye Shwe

Nan Kyi representerer Den burmesiske theravada buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er fra Myanmar og kom til Norge i 2005 som overføringsflyktning . Hun er styreleder i Den burmesiske theravada buddhistforening. Nan Kyi er utdannet barnehagelærer og jobber nå som pedagogisk leder og avdelingsleder i en privat barnehage i Lier kommune. 

Nirmala Eidsgård

Nirmala representerer Tisarana srilankisk buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1961 i  Sri Lanka. Hun er gift og har tre barn og har bodd i Norge siden 1983. Hun har cand.mag. grad fra Høyskolen i Buskerud og arbeider i dag som seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo. Hun har mange års erfaring med forskjellig slags organisasjonsarbeid inkludert humanitært hjelpearbeid i Sri Lanka og er blant annet medlem ressursgruppen for religion og livssynspraksis ved universitetet i Oslo.

Thøger Nordbø jr.

Thøger representer Zen skolen i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1937 og er utdannet revisor og har også arbeidet som lærer. Han er nå pensjonist. Han har undervist på kurser i Zen skolen og er fortsatt aktiv i organisasjonen.

 

 

 

Øystein Lauritzen

Øystein representerer Dharma Sah i Buddhistforbundets styre. Han er født i 1964 er gift og har utdanning fra gymnas og arbeider i dag som eiendomsutvikler. Han er også aktiv i politisk arbeid. Han er styremedlem i Dharma Sah og deltar i dens forskjellige aktiviteter.