Sekretariatet

Buddhistforbundet har opprettet et sekretariat som består av tre styremedlemmer (samt et varamedlem) som velges av styret for en periode på to år. Vanligvis vil et organ som dette kalles et arbeidsutvalg. Sekretariatet møtes vanligvis fem ganger i året, forut for hvert styremøte som det forbereder saker for. Det vil i forbindelse med disse møtene undersøke og drøfte saker for å kunne legge dem frem for styret med sin innstilling.

Sekretariatet følger også opp de ansatte på Buddhistforbundets kontor og fungerer normalt også som ansettelsesutvalg ved utlysning av stillinger ved kontoret.

Sekretariatet har i dag følgende medlemmer: Nirmala Eidsgård (leder), Jenny Ngoc Ha Nguyen, Pranee Kristoffersen. Anne Berteig er varamedlem.

 

 

 

 

Medlemmene av sekretariatet:

 

  

Nirmala Eidsgård – leder

Nirmala Eidsgård er leder for Buddhistforbundets styre siden juni 2019. Nirmala representerer Tisarana srilankisk buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1961 i  Sri Lanka. Hun er gift og har tre barn og har bodd i Norge siden 1983. Hun har cand.mag. grad fra Høyskolen i Buskerud og arbeider i dag som seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo. Hun har mange års erfaring med forskjellig slags organisasjonsarbeid inkludert humanitært hjelpearbeid i Sri Lanka og er blant annet medlem ressursgruppen for religion og livssynspraksis ved universitetet i Oslo.

Jenny Ngoc Ha Nguyen

Jenny representerer Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1976 i Vietnam men vokste opp i Mjøndalen utenfor Drammen. Hun har utdanning innen regnskap og arbeider i dag som regnskapsmedarbeider i TGS Geophysical Company. Hun har også utdanning innen hudpleie som hun praktiserer på fritiden. Hun ble kjent med buddhismen 10 år gammel gjennom deltakelse i en buddhistisk samling for unge vietnam-esiske buddhister som ble arrangert første gangi Norge i 1986. Siden da har hun vært et aktivt medlem av Det vietnamesisk buddhistsamfunn hvor hun i dag er styremedlem.

Pranee Kristoffersen

Pranee representerer Den thailandske buddhistforening i Buddhistforbundets styre. Hun er født i 1965 i Thailand og kom til Norge i 1995. Hun er gift og har barn. Hun har ungdomsskole fra Thailand og jobber nå som Housekeeping Manager ved hotellet Scandic Byporten i Oslo. Hun praktiserer meditasjon og er aktiv i  Den thailandske buddhistforening hvor hun også er styremedlem.

.