Sekretariatet

Buddhistforbundet har opprettet et sekretariat som består av tre styremedlemmer (samt et varamedlem) som velges av styret for en periode på to år. Vanligvis vil et organ som dette kalles et arbeidsutvalg. Sekretariatet møtes vanligvis fem ganger i året, forut for hvert styremøte som det forbereder saker for. Det vil i forbindelse med disse møtene undersøke og drøfte saker for å kunne legge dem frem for styret med sin innstilling.

Sekretariatet følger også opp de ansatte på Buddhistforbundets kontor og fungerer normalt også som ansettelsesutvalg ved utlysning av stillinger ved kontoret.

Sekretariatet har i dag følgende medlemmer: Chau Ngoc Thai (leder), Joydhan Barua. og Halvor Andresen.

 

 

 

 

Medlemmene av sekretariatet:

 

  

Chau Ngoc Thai – leder

Chau Thai er leder for Buddhistforbundets styre fra 10.juni 2023 og representerer Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge i styret. Han er født i Vietnam i 1973 men kom til Norge i 1983 hvor han har bodd på Tranby i Lier kommune frem til i dag.  Han jobber nå som ERP konsulent for Proplan i Oslo. Hans første kontakt med buddhismen var da han ble med en buddhistisk samling arrangert i Drammen i 1986. Han ble da medlem i Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge hvor han har vært aktiv siden. Her er han nå leder for styret.

Joydhan Barua

Joydhan representerer Den thailandske buddhistforening i Buddhistforbundet og er nestleder for Den Thailandske Buddhistforening. Han er født i Bangladesh og kom til Norge i 1988. Han er gift og har 3 voksne barn. Joydhan kom i kontakt med Ven. Pravimol Sasanavides, Abbed i Wat Thai Norway i begynnelsen av 90-tallet og siden har han vært medlem av Den Thailandske Buddhistforening.

Joydhan har to mastergrader, henholdsvis i regnskap og revisjon (HRS), og MBA. Han er statsautorisert revisor og jobber ved Skattedirektoratets enhet for International Relations. Barua har vært medforfatter av håndboken for skatterevisorer og satt i flere ekspertpaneler innen internasjonal skatt i regi av OECD.

Ved siden av hans yrkeskarriere har han bidratt til barna og ungdomsfotball i mange år, vært styremedlem i Norsk Tjenestemannslag, ledet skolekorps, Indisk kultur forening i Oslo og boligsameie.

.

Halvor Andresen

Halvor Andresen (buddhistnavn: Myong Kyong) representerer Yun Hwa Dharma Sah i Buddhistforbundets styre. Han er disippel i Yun Hwa Denomination of World Social Buddhism, og har ansvaret for aktivitetene i Norge. Han har praktisert hos Dharma-mester Dae Poep Sa Nim siden 1986.

Halvor har lang erfaring fra ulike stillinger som leder og som kvalitetsansvarlig i ulike kommuner og private selskaper. Han jobber nå bl.a som birøkter.