Medlemskap i Buddhistforbundet

Alle som har bopel i Norge og ikke er tilsluttet andre tros- eller livssynssamfunn, kan bli medlem av Buddhistforbundet. 

Du kan nå melde deg inn i Buddhistforbundet på nett. Og er du medlem eller bare interessert i buddhismen kan du opprette «Min side».

Det kan du gjøre på buddhistforbundet.info . Du må oppgi din epostadresse som vil bli ditt brukernavn. Ønsker du ikke det må du melde deg inn via et papirskjema. Du finner det i listen til høyre. På «Min side» kan du oppdatere din kontaktinformasjon slik at du får den informasjonen du ønsker. Du kan selv velge hva slags informasjon du ønsker å motta (og ev. hva du ikke ønsker) og du kan velge hvilke oversendelsesmåter du ønsker å motta informasjon via. Og, ikke minst, du får innsyn i hva slags informasjon som er registrert på deg. Har du barn kan de også meldes inn etter at du har opprettet «Min side».

Alle buddhister og buddhistvenner som har bopel i Norge kan bli medlemmer av Buddhistforbundet. Medlemskapet er gratis.

I Norge kan man bare være registrert medlem av ett tros- eller livssynssamfunn av gangen. Dette er fordi staten gir økonomisk støtte til bare ett trossamfunnsmedlemskap pr. person pr. år.

Kravet til innmelding i Buddhistforbundet er derfor er at man er utmeldt andre tros- og livssynssamfunn. Interesserte kan skrive til Buddhistforbundet for innmeldingsskjema eller laste ned et av skjemaene til høyre og skrive det ut. Eller du kan registrere deg på buddhistforbundet.info

Ditt medlemskap vil utløse ca kr 1400 pr. år per medlem fra stat og kommune, som videreformidles til den gruppen innen BF du ønsker skal få pengene. Også barn kan meldes inn. Det er viktig at du melder fra om adresse- og navneendringer til oss.

Er man under 15 år må man ha skriftelig tillatelse fra foresatte eller foresatte undertegner for barna.

Buddhistforbundet består av femten forskjellige organisasjoner. Når du melder deg inn velger du hvilken av organisasjonene du vil tilhøre. Støtten fra stat og kommune går til den organisasjonen du har krysset av for. Du kan også velge å ikke tilhøre noen av organisasjonene. I så fall krysser du av for «ingen tilhørighet» på innmeldingsskjemaet. Da går pengene til aktiviteter som Buddhistforbundet driver sentralt, som forlagsvirksomhet, informasjonsarbeid, felles høytidsfeiringer og ev. andre prosjekter.

Hvis du vil melde deg inn kan du laste ned ett av innmeldingsskjemaene til høyre, printe det ut, fylle det ut, signere og sende det til Buddhistforbundet.

Hvis du er medlem av et annet tros- eller livssynssamfunn, men ønsker medlemskap i Buddhistforbundet, må du melde deg ut derfra først. Det gjør du helt enkelt ved å sende en skriftlig beskjed til gjeldende trossamfunn som bl.a. inneholder: navn, adresse, fødselsdato, dagens dato og signatur. Be også om å få utmeldingsattest så snart som mulig. OBS! Det tros- eller livssynssamfunnet du melder deg ut av har ikke krav på å vite hvor du har tenkt å melde deg inn!

Hvis du ikke er sikker på om og/eller hvor du kan være innmeldt, kan du ringe: 75 00 75 00 (Brønnøysundregistrene) og be om å få sjekket din tilhørighetsstatus. Det er viktig at du gjør det for hvis flere enn ett tros-/livssynssamfunn gjør «krav» på ditt medlemskap vil ingen av dem få tilskudd (for deg). Det viser seg at en del ennå i Folkeregisteret henger igjen med et tidligere medlemskap i trossamfunn man trodde man var utmeldt fra. Så sjekk!

På samme måte er det viktig, hvis du skulle ønske å melde deg ut av Buddhistforbundet igjen på et eller annet tidspunkt, at du sender en utmelding til BF først. En ev. utmelding må minimum inneholde fullt navn, adresse og fødselsdato og være datert og signert. Man kan kun sende utmelding for seg selv, ikke på vegne av andre med unntak av barn under 15 år som du har foreldreansvaret for.

Hvis du, etter at du er innmeldt, ønsker å skifte tilhørighet til en annen gruppe enn du først valgte, sender du beskjed til BF om dette, f.eks. ved å benytte et endringsskjema. Se lenke for nedlasting til høyre på skjermen.

Det kreves Acrobat Reader for å åpne .pdf-filer. Du kan også sende en e-post og få skjema tilsendt.