Buddhistforbundet

 

Buddhistforbundet ble stiftet i 1979. Det er et registrert trossamfunn og et samarbeidsorgan for 15 forskjellige buddhistiske samfunn og foreninger i Norge med til sammen 13.767 tilskuddsutløsende medlemmer (01.01.2019). De forskjellige hovedretningene innenfor buddhismen er alle representert i Buddhistforbundet. Buddhistforbundet representerer buddhistene i Norge overfor myndigheter og andre institusjoner.

 

Medlemmer fordelt på medlemsorganisasjoner (tilskuddsutløsende pr. 01.01.2019)

 

Organisasjonens navn medl.
Det vietnamesiske buddhistsamfunn 5963
Den thailandske buddhistforening 4522
Karma Tashi Ling buddhistsamfunn 826
Den burmesiske theravada buddhistforening 569
«Ingen tilhørighet» 548
Tisarana srilankisk buddhistforening 347
Khmer buddhistforening 334
Rinzai zen senter 160
Dharma-gruppa 124
Triratna 114
Zen-skolen 49
Stavanger buddhistiske forening 47
Skogskloster buddhistsamfunn 78
Det norske buddha dharma institutt 12
Buddha’s Light International Association
Dharma Sah 33

 

Man kan også være medlem av Buddhistforbundet uten å være tilsluttet en organisasjon tilknyttet forbundet («ingen tilhørighet»). For øvrig er medlemskap i Buddhistforbundet gratis (men utløser offentlig tilskudd).

Buddhistforbundets medlemsorganisasjoner kan deles inn i to kategorier:

Tradisjonelle buddhister

Den første representerer tradisjonell buddhisme i de landene medlemmene kommer fra. De vietnamesiske buddhistene (etablert 1981) har fem templer (to av dem nybygg) som ligger i de største byene i Norge med flere titalls ordinerte munker og nonner. De thailandske buddhistene (etablert 1991) har bygget et tempel utenfor Oslo i Sørum kommune (ferdig 2007) med over fem munker. Det er også thailandske templer med munker andre steder i landet. Den burmesiske theravada buddhistforening og Tisarana buddhist-forening har også templer og egne munker.

Felles for alle disse samfunnene er at de brukes som ressurssentra for kunnskap om buddhismen av skoler og andre institusjoner. De er også steder hvor andre interesserte kan bli kjent med buddhismen slik den tradisjonelt forstås og praktiseres.

Nye buddhister

Den andre er foreninger som er utsprunget blant nordmenn med vestlig bakgrunn. Fokuset i disse foreningene er mer rettet mot personlig åndelig utvikling knyttet meditasjon og studier enn mot de seremonielle sidene av buddhismen. Av denne grunn er meditasjonssamlinger og kurs de viktigste aktivitetene i disse foreningene. Disse foreningene gir derfor interesserte gode muligheter til å lære om meditasjon og buddhisme.