Korona pandemien rammer så og si hvert eneste land på kloden. Hardest rammet blir fattige mennesker uten ressurser å tære på i denne tiden og med liten hjelp fra offentlige myndigheter.
Den buddhistiske organisasjonen INEB (International Network of Engaged Buddhists) ble etablert i 1989 og har et svært godt rulleblad som en organisasjon som har jobbet seriøst for å hjelpe de svakeste i samfunnet og for å fremme sosial rettferdighet basert på buddhistiske verdier. Buddhistforbundet har hatt kontakt med denne organisasjonen i over 20 år og har stor tillit til den.
INEB har respondert på korona-krisen med å etablere Mindful Action: COVID-19 Emergency Relief Fund der de samarbeider med buddhistiske organisasjoner i India, Nepal, Bangla Desh og Myanmar om å hjelpe utsatte grupper i denne situasjonen (se også lenker nedenfor).
I Norge har vi organisasjonen «Shenpen Aid» tilknyttet Karma Tashi Ling buddhistsamfunn. Den er i gang med utdeling av mat til familier som har mistet inntekt på grunn av nedstengningen i forbindelse med korona krisen. «Shenpen Aid» er aktiv i Himalaya-området både i India og Nepal og samarbeider også med andre organisasjoner i regionen.
VESAK er en tid som minner buddhister spesielt om å vise medfølelse med alle som lider.
Vi har på denne bakgrunn satt i gang en innsamlingsaksjon for å hjelpe fattige mennesker som lider under korona-krisen. Initiativet til INEB og «Shenpen Aid» gir oss en god mulighet til å gi rask hjelp der det trengs mest.
Jeg ber derfor om at du støtter den innsatsen buddhistiske humanitære organisasjoner gjør slik at vi virkelig kan markere VESAK på en meningsfull måte.
Bidrag sendes Buddhistforbundets kto 1254.20.22866 og merkes «korona hjelp»
Gir du bidrag på mer enn kr. 500,- (inntil kr. 50.000,-) kan du benytte ordningen med gaver med skattefradrag til denne innsamlingskampanjen.
Lenker til hjemmesidene til INEB og «Shenpen Aid»