Itivuttaka og Udàna

kr 250,00

oversatt fra originalspråket pali av Kåre A

Kategori:

Itivuttaka betyr «Slik ble det sagt» og er en samling av 112 korte tekster i blandet prosa og vers. Ifølge kommentartradisjonen ble tekstene i Itivuttaka samlet inn av den kvinnelige lekdisippelen Khujjuttara. Hun var en tjener som gikk jevnlig for å lytte til Buddha og deretter gjentok det hun hadde hørt for de andre kvinnene i palasset. Mange av tekstene i Itivuttaka er små perler som gir presise uttrykk for sentrale punkter i Buddhas lære, så denne samlingen har alltid vært populær, både på grunn av innholdet og fordi den har et ganske overkommelig omfang.

Udàna kan oversettes som «Ord fra hjertet» og består av 80 korte tekster avsluttet med vers som uttrykker Buddhas lære. Buddha fortalte også mange lignelser. Den lignelsen som kanskje er blitt mest kjent, er lignelsen om de blinde mennene som ble bedt om å beskrive en elefant og den står i Udàna . Denne er blitt så godt kjent at den blir gjenfortalt i forskjellige varianter, også av flere som neppe vet hvor originalfortellingen kommer fra. Noen av tekstene i Udàna gjenforteller også episoder fra Buddhas liv.
Itivuttaka og Udàna er begge tekster i tekstsamlingen Khuddaka Nikàya i theravadabuddhismens samling av kanoniske tekster: Tipitaka. De er oversatt fra originalspråket pali av Kåre A. Lie som har skrevet en rekke bøker om buddhismen og som har oversatte mange buddhistiske grunntekster fra språkene pali og sanskrit.