Buddhistisk psykologi. Innføring i Abhidhamma.

kr 185,00

 

«Kjenn deg selv» lød inskripsjonen på Apollontempelet i Delfi. Dette kan også stå som motto for den buddhistiske psykologien. Den dype psykologiske innsikten den tidlige buddhismen utviklet, gjenspeiler seg i buddhismens grunntekster, men den er særlig utkrystallisert i den delen av tekstene som kalles Abhidhamma, «den essensielle læren».

Kåre A. Lie,

Kategori:

"Kjenn deg selv" lød inskripsjonen på Apollontempelet i Delfi. Dette kan også stå som motto for den buddhistiske psykologien. Den dype psykologiske innsikten den tidlige buddhismen utviklet, gjenspeiler seg i buddhismens grunntekster, men den er særlig utkrystallisert i den delen av tekstene som kalles Abhidhamma, "den essensielle læren".

Abidhamma-litteraturen er omfattende og meget kompleks. Denne boken gir en enkel innføring i de viktigste hovedtankene i denne psykologien.

Solum forlag 2007

124 sider

ISBN 978-82-560-1551-1