Gode presentasjoner fra våre gjester fra Sri Lanka såvel som fra Norge gjorde dette til unik anledning til å utforske nye sider ved mindfulness. En stor takk til organisasjonen MINDFULNESS NORGE som tok imot Buddhistforbundets invitasjon til å stå som arrangør av denne konferansen. Dagen etter hadde vi et fint møte med våre venner i Kirkelig dialogsenter i Oslo med Dhammajiva Thero fra Sri Lanka der vi (som på konferansen dagen før) også fikk meditert sammen.