Flertallet av ungdommer i Norge velger konfirmasjon – enten kirkelig eller humanistisk. Til nå har det ikke vært noe tilbud om konfirmasjon for buddhister. Dette har vi nå tenkt å gjøre noe med. Fra i høst blir det nemlig tilbud om buddhistisk konfirmasjon for dem som fyller 15 år i år.

Det begynner med et kurs på omkring 30 timer fordelt på to helger. Her får du både kunnskap om buddhismen og en god mulighet til å reflektere sammen med andre om livssyn og etikk. Du blir også kjent med andre unge buddhister.

All undervisningen på kurset er på norsk. Kurset er utviklet av en arbeidsgruppe av buddhister med bakgrunn fra forskjellige land og er godkjent av munker fra alle retningene av buddhismen.

På kurset lærer du om Buddhas liv, om etikk og det å mestre livet på en god måte, om relasjoner og familie, om konsekvensene av handlingene våre, om å ta ansvar for seg selv og andre, om hva som er viktig i livet, om hva som skjer når vi dør, om rettferdighet og fred, om buddhismen i verden og i Norge – og om det du ellers måtte lure på.

Vi legger vekt på at vi snakker sammen om det vi skal lære og at vi kan dele tanker og meninger med hverandre. Vi bruker en kursbok så vel som utvalgte tekster og filmer.

Kurset blir avsluttet med en høytidelig seremoni for konfirmantene og familiene deres i Lotus tempelet på Jessheim søndag 8. november. Her vil munker og nonner fra forskjellige templer velsigne konfirmantene og lykkønske dem med vel gjennomført kurs i buddhisme og gi dem hver et kursbevis.

Kurset for de buddhistiske konfirmantene finner også sted på Lotus tempelet på Jessheim (ved Gardermoen) og går over to helger:  10/10-11/10 og 31/10 – 1/11. Arrangøren står for mat og overnatting. Deltakerne betaler kun en mindre påmeldingavgift til dekning av utgifter.

Vi håper du viser dette brevet til foreldrene dine som kan sørge for at du også får en fin konfirmasjons-feiring hjemme med familie og slektninger.

Du kan melde deg på kurs for buddhistisk konfirmasjon ved å sende påmelding til Buddhistforbundets kontor: navn og adresse og fødselsdato (epost: kontor@buddhistforbundet.no ) eller brev til Buddhistforbundet, Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo. Du får tilsendt bekreftelse på påmelding når vi har mottatt påmeldingsavgift (kr. 500,-) på konto 1254.20.20472. Påmeldingsfrist: 15. september 2020.

Vi ser frem til å høre fra deg og gleder oss til å gjennomføre det første kurset i Norge for buddhistiske konfirmanter. (NB: alt gjennomføres innen trygge rammer for COVID-19 smittevern)

Med vennlig hilsen

Egil Lothe
Generalsekretær I Buddhistforbundet

Buddhistforbundets høytidsgruppe:

Phra Maha Khamsing, Wat Thai Norway
Manirathana Thero, Oslo Buddhist Vihara
Thich Vien Ngo, Det vietnamesiske buddhistsamfunn
Lama Changchub, Karma Tashi Ling buddhistsamfunn
Ashin Withuda, Dhammasukha burmesisk tempel