Tibetansk nyttår – losar

Det tibetanske nyttåret kalles losar. Den tibetanske kalenderen er basert på månekalenderen og består av tolv (eller tretten) måneder. Losar starter den første dagen i den første måneden i den tibetanske kalenderen når den nye månen blir sett. Ofte begynner losar og det kinesiske nyttåret på samme dato.

For å markere Losar feirer tibetanere over hele verden en tredagers festival med bønner, opphenging av bønneflagg, seremonier, folkedanser, og sammenkomster av venner og familiegjenforeninger. Som en av de mest populære tibetanske festivalene, er losar en tid da tibetanske kulturelle verdier fremhevet. Varme hilsener utveksles med alle: familiemedlemmer og naboer. Deilig tibetansk mat – forskjellige varianter av kjøtt, brød, smørte og andre retter blir servert til gjester som blir invitert hjem. Familier besøker templer for å be og gi gaver til munker.

Forberedelsene til festlighetene begynner en måned før utgangen av året. Hus blir rengjort grundig, nye klær er laget for familien til å ha på seg under festivalen, og forskjellige matofringer blir plassert på familiens alter. De åtte lykkebringende symbolene og andre tegn er tegnet på husets vegger ved hjelp av hvitt pulver eller blir hengt opp som veggheng. Klostrene er også dekorert, og beskytterguddomene blir vist ære med høytidelige ritualer.

Den første dagen av det nye året heter lama losar der tibetanske buddhister hilser på sine respektive lamaer og ønsker hverandre velstand for året som kommer. For en god høst, blir ofringer av byggfrø og tsampa plassert på alteret i hjemmet. Familier besøker det lokale klosteret for å be og lytte til prekener.

Den andre dagen kalles kongens losar da Dalai Lama utveksler hilsener med de nasjonale lederne. I gamle tider ble det gitt en hyllest til kongene som også skjenket gaver til folket.

På den tredje dagen av det nye året, på dharmabeskytternes losar blir det ofret til de forskjellige guddommene og beskytterne. Bønneflagg henges opp og en besøker klostre, helligdommer og stupaer. Etter de tre dagene deltar tibetanere i fester og sammenkomster i femten dager og avslutter festlighetene med smørlampefesten under den første fullmånen.

Her er en musikkvideo med den tibetanske sangerinnen Pasang Lhamo som viser fest i hjemmet blant tibetanere: