Koreanske klostre åpner sine porter

Litt om buddhismen i Korea:

Buddhismen i Korea har en historie på 1700 år som en dominerende religion, men Joseon-dynastiet (1392–1910), var konfusiansk og undertrykte buddhismen. Buddhistiske klostre ble ødelagt, og antallet falt fra flere hundre til bare 36. Buddhismen ble utryddet fra bylivet, ettersom munker og nonner ble forbudt å komme inn i dem og de ble tvunget til å holde til i fjellene. Disse begrensningene varte til slutten av 1800 -tallet.

Ifølge den nasjonale folketellingen i Sør-Korea i 2015 er 56,1% av befolkningen ikke-religiøse, protestanter representerer 19,7%, buddhisme 15,5% og katolisisme 7,9%. Når det gjelder de «ikke-religiøse» er imidlertid disse påvirket av den koreanske konfusiansk-buddhistiske kulturen slik at buddhismen også kan være representert i denne delen av befolkningen.

Buddhismen i Sør-Korea eksisterer i et sekulært (ikke-religiøst) samfunn der kristne kirker også har stor tilslutning. Buddhismen representerer likevel en sterk tradisjon med den zen-buddhistiske Chogye-ordenen som den største gruppen med omkring 13.000 munker og nonner i klostre over hele Sør-Korea.

Buddhistiske aktiviteter i Sør-Korea

Buddhistene arbeider aktivt for å spre sitt budskap til befolkningen. Et tiltak som har fått stor betydning er programmet «Templestay» som innebærer at templene gir tilbud til interesserte om opphold i templer. Dette begynte i 2002 i forbindelse med VM i fotball i Seoul. En rekke templer åpnet da opp for at turister kunne overnatte og delta i aktiviteter i templene. Med over 10.000 deltakere var dette en suksess. Flere templer er kommet med. I dag kan en delta i programmet i over 100 templer over hele landet. I løpet av de 10 første årene av programmet hadde rundt 700.000 personer deltatt. De fleste deltakerne er koreanere, men det legges også opp til at utlendinger kan delta.

I filmer publisert av Chogye-ordenen blir «Templestay» programmene promotert. Vi presenterer en slik film som beskriver templenes tilbud. Filmen formidler programmene som et tilbud til alle, uavhengig av livssyn. En legger også vekt på at templene ligger i naturskjønne omgivelser som gir mulighet for avslapning og rekreasjon kombinert med meditasjon og andre aktiviteter som gir mulighet for avspenning og indre ro og harmoni.

Etter nærmere 20 års historie er «Templestay» blitt en viktig del av koreansk buddhisme. Ved å bli kjent med måten buddhismen formidles på i denne filmen kan en forstå hvordan buddhistene tar vare på sine tradisjoner samtidig som de formidler dem på nye måter til mennesker i dagens moderne samfunn.