Selverkjennelse og frigjøring

kr 228,00

 

Frigjøring beror på selverkjennelse. Dette er sentralt i buddhismen som i andre visdomstradisjoner. Særegent for buddhismen er den vekt som legges på innsikt i hva en selv ikke er. Uvitenhet om det gjør at man lett identifiserer seg med det som ikke er virkelig. Dette gir opphav til lidelse. Innsikt i hva en ikke er kan løse opp fundamentale vrangforestillinger og bringe lidelse til opphør.

Forfatter: Jon Wetlesen

 

Kategori:

Beskrivelse

Forfatteren gir i denne boka en innføring i buddhistisk visdom, etikk og meditasjon gjennom et utvalg av tekster fra den tidligste buddhisme. I fyldige kommentarer til disse tekstene forklarer forfatteren deres betydning. Han peker på at læren i disse tekstene er blitt videreført innenfor buddhismens forskjellige retninger og viser også hvordan buddhistiske temaer kan ha betydning i vår tids tenkning og livsførsel.

I en omfattende innledning gir forfatteren en beskrivelse av buddhismens historiske bakgrunn og utvikling, hvor han også forklarer hovedtrekkene i Buddhas lære. Boken gir et godt grunnlag for å forstå buddhismen slik den er forklart i de eldste tekstene.

Utgitt på Buddhistforbundets forlag

ISBN 82-90787-02-2

690 g