Råd om døden

kr 159,00

Kort om boken

Om Råd om døden

Boka gjennomgår de åtte stadiene en døende passerer på vei mot gjenfødelse. Boka tar utgangspunkt i et gammelt visdomsdikt på 17 strofer, og med tilfang fra den kulturkrets Dalai Lama er fortrolig med, går han detaljert gjennom dødsprosessen.

Kategori:

Beskrivelse

Råd om døden – og om å leve et bedre liv

Forfatter Dalai Lama
Boka gjennomgår de åtte stadiene en døende passerer på vei mot gjenfødelse. Boka tar utgangspunkt i et gammelt visdomsdikt på 17 strofer, og med tilfang fra den kulturkrets Dalai Lama er fortrolig med, går han detaljert gjennom dødsprosessen. Man venner seg til de åtte stadiene gjennom meditasjon, og slik kan man forberede seg på døden. Boka er pedagogisk skrevet – og kan ses på som en lærebok. Den gir et fascinerende innblikk inn i senteret av buddhistisk tankegang.