Buddhas budskap

kr 225,00

 

– utvalgte tekster fra Tripitaka på norsk

«Akkurat som hele havet har én og samme smak, nemlig smaken av salt, slik har også hele min lære og treningsdisiplin én og samme smak, nemlig smaken av frihet.»
(Paharadasutta, Anguttara Nikaya 8)
Kategori:

Beskrivelse

Buddhistforbundets mangeårige forstander Egil Lothe skriver innledningsvis i denne boken:

«Buddhistforbundets utgivelse av boken «Buddhas Budskap» er tenkt som et viktig bidrag til å gjøre Buddhas ord levende på vårt eget språk og dermed også være med på å utvikle et slikt felles språk på norsk.» Oversetter Kåre A. Lie legger til: «…enhver oversettelse innebærer en tolkning. … en tekstforståelse er ikke et statisk fenomen … Det er vårt håp at forlagsgruppens samarbeid har resultert i et produkt som kan være «til glede og nytte for mange mennesker» som Buddha sa det.»

I dette utvalget av tekster fra Tipiṭaka, den buddhistiske kanon på språket pali, får vi for første gang på norsk en samling som dekker de sentrale punktene i Buddhas lære. Boken er brukervennlig inndelt i tema; vi finner «Buddhismen i et nøtteskall», Buddhas vei mot oppvåkning, hvordan buddhismen som bevegelse vokste frem og beskrivelser av Buddha som menneske; generelle betraktninger om det å være menneske og livets problemer, med alderdom, sykdom og død men også lykke, glede, vennskap og samvær. Samfunnsspørsmål, familieliv, vennskap og praksis, vennlig kjærlighet, hvordan overvinne motvilje, ondskap og om det å finne og akseptere seg selv får vi også gode tekster om fra de eldste og best bevarte overleveringene vi kjenner til på originalspråket pali.

Dette er en bok å ha liggende fremme og bla og lese i som inspirasjon, støtte og oppmuntring i en stadig dypere hverdagspraksis.

Disse tekstene er også de eldste kildene til det vi vet om Buddhas liv og gjerning. En komité oppnevnt av Buddhistforbundet har valgt ut tekstene sammen med Kåre A. Lie som også har oversatt dem fra pali. Kåre A. Lie har gjennom årene oversatt til norsk en rekke buddhistiske tekster fra pali og sanskrit.

Buddhistforbundets forlag

Boka veier 850 g og er på 327 sider

ISBN 978 82-90787-06-1