Menneskerettigheter

Buddhistforbundet har engasjert seg i arbeidet for menneskerettigheter i mange år.

Vi har deltatt i arbeidet for trosfrihet og likebehandling av religioner og livssyn i Norge gjennom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Vi har arbeidet i Oslokoalisjonen for tros og livssynsfrihet.

 

Og vi har arbeidet gjennom vårt eget prosjekt om minoriteter.

Se lenke:  http://www.buddhismreligiousminorities.org/