Ung kvinne synger innledning til munkens preken

Blant buddhister i Myanmar er prekener populære. Før den begynner er det vanlig at en av tilhørerne leser opp spørsmål til munken som skal tale. Dette har utviklet seg til en slags ordkunst der en synger en innledning med spørsmål til munken.

Khin Poe Panchi er en ung kvinne som har blitt populær for sine vakre innledninger til buddhistiske prekener. Vi presenterer et kort klipp av en film der hun innleder før munkens preken. Innledningen er på burmesisk med enkelte ord fra pali-språket. Den kan gjengis slik:

La meg be om en Dhamma-tale fra deg (munken).

Buddhas ord er vakre å lytte til og handler om sannhet (Dhamma). Buddha, den strålende beseirer, taler ord som lærer oss å skille mellom godt og ondt. Han seiret alltid over slike som Alavaka, Baka Brahma og Nalagiri. Jeg takker Mesteren som overvinner alt og som gleder seg over sin seier.

Strålende Buddha, hans skikkelse lyser og ståler i alle farger. Hans ord er gode, gir glede og uforlignelig veiledning. Han taler med nydelig stemme, men alltid om sakens kjerne, naturlig, behagelig, og passelig høyt.

Han forklarer det som ligger imellom ytterlighetene og gir oss hjelp til overkomme all nød. Med sine hellige ord gir han oss visdom.

Til hele verden med Brahma, devaer, mennesker, og verdenen under! Han som overvant de 1500 sinnets urenheter (kilesa), han hjelper oss å bli fri for deres følger. Han gir oss hjelp til å leve et bedre liv.

Kjære ærverdige Sayadaw (åndelig læremester).

Opplys verden med dine ord!

Med våken oppmerksomhet, med medfølelse og barmhjertighet!

Til disiplene om hvordan gi slipp på begjær, hat og forblindelse.

Vi ser frem til å lytte til en preken som opplyser oss om hvordan vi kan bli fri for døden, om Læren som gir oss evig frihet fra all lidelse.

Kjære ærverdige Sayadaw, med medfølelse og kjærlighet gi oss din preken om Buddhas ord!