Om helse og mat i buddhismen

Ett av de tverrfaglige temaene i skolen er «folkehelse og livsmestring». Denne filmen handler om dette, men i en for oss uvanlig sammenheng: Korttidsopphold for vanlige mennesker i et buddhistisk kloster i Sør-Korea. Klosteret Woljeongsa ble stiftet i år 643 men er fortsatt et levende sted for utøvelse av zen-buddhisme og tilbyr travle koreanere opphold i en måned i klosteret der de følger den spesielle levemåten til munkene.

En viktig del av denne er et vegansk kosthold som baserer seg på naturlige og kortreise ingredienser. Overflod av mat et moderne samfunn har skapt nye helseutfordringer og det tradisjonelle kostholdet i klostrene blir derfor en viktig del av programmet som tilbys deltakerne. Filmen forklarer dette kostholdet og hvordan det påvirker dem. Grundige helseundersøkelser ved begynnelsen og slutten av programmet gjør at deltakerne får dokumentert hvordan programmet påvirker deres helse.

I filmen følger vi 50 deltakere som starter opp det én måned lange programmet i klosteret. De følger et krevende regime som utfordrer dem på mange måter. Noen velger å avbryte programmet underveis. Ved avslutningen der de får utdelt deltakerbevis er det kun 40 deltakere til stede.

De deler sine refleksjoner om sine erfaringer før de møter sine familier og drar tilbake til sine vanlige liv. Filmen (engelsk) er på 50 minutter og er publisert av KBS WORLD TV.