Vesak 2021 / 2565 kommer i år på onsdag 26. mai. Buddhistforbundet har hvert år siden 1982 markert høytiden med en felles feiring i Oslo i tillegg til feiringene som foregår i de forskjellige templene til våre medlemssamfunn. Korona-pandemien har endret på dette. I fjor hadde vi en digital markering på vår hjemmeside. I år er situasjonen fortsatt slik at det ikke blir samlinger i templene og et felles arrangement er fortsatt ikke mulig. Vi håper selvfølgelig at dette blir siste året vi lever under slike restriksjoner, men vi må – som alle andre – være tålmodige og innrette oss etter situasjonen slik den nå en gang er.

Våre medlemssamfunn har allerede startet med markeringer. Lørdag 22. mai hadde det nye Sri Lanka Buddhisttempel Norge i Hurdalen utenfor Oslo vesak feiring på zoom da smittevernreglene gjør en fysisk samling umulig. Det vietnamesiske tempelet Phước An i Kristiansand hadde også markering av vesak denne dagen – men også der digital i form av streaming av seremoniene og munkens tale.

På selve vesak dagen blir det selvsagt mange markeringer rundt om i landet. Men slik situasjonen er blir det med munker og nonner som bebor templene. I noen grad kan en ha aktiviteter i friluft, men i det store og hele må folk delta digitalt. Vi vil gjøre folk oppmerksomme på Facebook og epost om de digitale feiringene som en kan koble seg på og også om Buddhistforbundets egen feiring som vil bestå av kun ett innslag denne gangen, nemlig en tale for vesak-dagen av den norske theravada-munken Ajahn Nitho.

Vi synes det er fint at folk blir med på de digitale feiringene i templene, men oppfordrer til samtidig at dere tar dere tid til å lytte til Ajahn Nithos tale denne dagen fra Wat Thai Norway. Hans tale tale dere høre her: 

Hjelp til India

Korona pandemien rammer så og si hvert eneste land på kloden. Hardest rammet blir fattige mennesker uten ressurser å tære på i denne tiden og med liten hjelp fra offentlige myndigheter.

I Norge har vi organisasjonen «Shenpen Aid» tilknyttet Karma Tashi Ling buddhistsamfunn. Den har det siste året delt ut mat og andre nødvendighetsartikler til familier som har mistet inntekt på grunn av nedstengningen i forbindelse med korona krisen. «Shenpen Aid» er aktiv i Himalaya-området både i India og Nepal og samarbeider også med andre organisasjoner i regionen.

VESAK er en tid som minner buddhister spesielt om å vise medfølelse med alle som lider. Vi oppfordrer derfor alle til å støtte dette hjelpearbeidet fattige mennesker som lider under korona-krisen i India der pandemien nå er spesielt ille. Initiativet til «Shenpen Aid» gir oss en god mulighet til å gi rask hjelp der det trengs mest.

Vi ber derfor om at du støtter den innsatsen våre norske buddhister gjør slik at vi virkelig kan markere VESAK på en meningsfull måte.

Bidrag kan sendes Buddhistforbundets kto. 1254.20.22866 og merkes «korona hjelp India». Gir du bidrag på mer enn kr. 500,- (inntil kr. 50.000, -) kan du benytte ordningen med gaver med skattefradrag til denne innsamlingskampanjen.

Lenke til hjemmesidene «Shenpen Aid»:

https://www.shenpen.no/

Internasjonale digitale markeringer av vesak

Vesak markeres også internasjonalt med digitale markeringer. Organisasjonen International Buddhist Confederation (IBC) er basert i Delhi i India og arranger som i fjor en digital markering med innslag fra Bodh Gaya og andre buddhistiske hellige steder i India, Sri Lanka og Nepal. Programmet begynner kl. 08:00 IST som ligger godt foran norsk tid men en kan få med seg den delen av programmet som begynner kl. 08:00 norsk tid. Finn lenken til programmet på bildet nedenfor.

En annen markering skjer i Kathmandu i Nepal der den tibetanske lama Mingyur Rinpoche gir instruksjon i en tekst som forklarer meditasjon på Shankyamuni Buddha. Han leder også resitasjon av denne liturgien. Lenken til arrangementet finner du her: