Māgha Pūjā

Māgha Pūjā markerer en samling som ble holdt av Buddha og 1250 av hans fremste disipler. På denne dagen feirer buddhister etableringen av samfunnet av Buddhas disipler, og det er derfor den noen ganger kalles saṅgha-dagen. Saṅgha refererer til det buddhistiske disippelsamfunnet, og tradisjonelt defineres dette som klosterfellesskapet.

Māgha Pūjā fikk allmen utbredelse da den ble innstiftet som høytidsdag i Thailand av kong Rama IV på midten av 1800-tallet. Fra Thailand spredte den seg til andre sør- og sørøstasiatiske land. I dag er den en høytidsdag i flere av disse landene. Det er en anledning da buddhister drar til templet for å utføre forskjellige gagnlige aktiviteter, for eksempel å gi almisser, meditere og lytte til læren.

På denne dagen oppsummerte Buddha sin lære i disse versene:

Å unngå å gjøre det onde,
gå inn for å gjøre det gode,
foredle sitt eget sinn, –
det er de oppvåknedes budskap.

Den edleste form for askese
er standhaftig tålmodighet,
men høyest av alt er nibbana,
så sier de oppvåknede.
Den som er andre til skade
er slett ingen munk,
og heller ikke en sann filosof
er den som er andre til men.

Å ikke skade eller fornærme,
å være behersket i samsvar med normen,
å spise med måte,
å føre et stille og rolig liv
og dvele i høyere tankeplan, –
det er de oppvåknedes budskap.

(Dhammapada vers 183 – 185) 

I filmen nedenfor forklarer den thailandske munken Phra Anil Sakya hvordan Magha Puja dagen ble etablert i Thailand og hvordan høytiden feires i dag.