Lesning fra boken Bodhicaryavatara

Læremesten Shantideva underviste ved det store buddhistiske læresetet Nalanda som blomstret på 700-tallet da han var en av det fremste av lærerne der. Han skrev blant annet boken Bodhicariavatara som ble meget viktig i Tibet hvor den fjortende Dalai Lama har fremhevet betydningen av denne teksten. Line Halvorsen fra Karma Tashi Ling buddhistsenter leser her versene 4 – 19 fra første kapittel i boken i oversettelse av Kåre A. Lie.